Rab Nawaz Ghaznavi      

Full name Rab Nawaz Babayar Ghaznavi

Born August 11, 1984, Ghazni

Current age 34 years 39 days

Other Umpire

Rab Nawaz Babayar Ghaznavi