Mona No.1 Oval
02:13, Thu Jun 21, 2018 (UTC +1000)