Points Table

England 3 2 1 0 0 8 4.486 661 147.2
Pakistan 3 2 1 0 0 8 4.200 581 138.2
India 3 2 1 0 0 8 4.076 574 140.5
Australia 3 0 3 0 0 0 3.807 571 150.0
ENG 3 2 1 0 0 8 0.0
PAK 3 2 1 0 0 8 0.0
INDIA 3 2 1 0 0 8 0.0
AUS 3 0 3 0 0 0 0.0

Points by match:

2 Apr 1987 India 4 England 0 Table | Match
3 Apr 1987 Pakistan 4 Australia 0 Table | Match
5 Apr 1987 India 4 Australia 0 Table | Match
7 Apr 1987 England 4 Pakistan 0 Table | Match
9 Apr 1987 England 4 Australia 0 Table | Match
10 Apr 1987 Pakistan 4 India 0 Table | Match