Australia v India, 2nd Test, Sydney, 5th day

 • Jan 5, 2008

  Australia v India, 2nd Test, Sydney, 4th day

 • Jan 4, 2008

  Australia v India, 2nd Test, Sydney, 3rd day

 • Jan 3, 2008

  Australia v India, 2nd Test, Sydney, 2nd day

 • Jan 2, 2008

  Australia v India, 2nd Test, Sydney, 1st day