Saqlain Sajib took 3 for 22 for Rajshahi
© BPL T20

Saqlain Sajib took 3 for 22 for Rajshahi, Chittagong Kings v Duronto Rajshahi, BPL, Chittagong, February 18, 2012