8th Bangladesh Games Cricket, 4th Match: Rajshahi Division v Sylhet Division at Bogra, Apr 23, 2013
Partnerships - Rajshahi Division innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 3 0.4 4.50 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/3 (0.4)
2nd 10 1.5 5.45 Farhad Hossain Myshukur Rahaman 1/3 (0.4) 2/13 (2.3)
3rd 4 1.3 2.66 Myshukur Rahaman Sabbir Rahman 2/13 (2.3) 3/17 (3.6)
4th 7 1.1 6.00 Farhad Reza Sabbir Rahman 3/17 (3.6) 4/24 (5.1)
5th 79 11.1 7.07 Jubair Ahmed Sabbir Rahman 4/24 (5.1) 5/103 (16.2)
6th 22 2.1 10.15 Sabbir Rahman Muktar Ali 5/103 (16.2) 6/125 (18.3)
7th 15* 1.3 10.00 Muktar Ali Sunzamul Islam 6/125 (18.3) 6/140 (20.0)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 5th 79 11.1 7.07 Jubair Ahmed Sabbir Rahman 4/24 (5.1) 5/103 (16.2)
2 7th 47 5.3 8.54 Ezaz Ahmed Nasum Ahmed 6/77 (13.1) 7/124 (18.4)
2 4th 22 0.4 33.00 Alok Kapali Rajin Saleh 3/31 (7.3) 4/53 (8.1)
1 6th 22 2.1 10.15 Sabbir Rahman Muktar Ali 5/103 (16.2) 6/125 (18.3)
2 3rd 18 5.3 3.27 Ruman Ahmed Alok Kapali 2/13 (1.6) 3/31 (7.3)
1 7th 15* 1.3 10.00 Muktar Ali Sunzamul Islam 6/125 (18.3) 6/140 (20.0)
2 6th 15 2.5 5.29 Rajin Saleh Ezaz Ahmed 5/62 (10.2) 6/77 (13.1)
2 1st 13 1.5 7.09 Imtiaz Hossain Ruman Ahmed - 1/13 (1.5)
1 2nd 10 1.5 5.45 Farhad Hossain Myshukur Rahaman 1/3 (0.4) 2/13 (2.3)
2 5th 9 2.1 4.15 Golam Mabud Rajin Saleh 4/53 (8.1) 5/62 (10.2)
1 4th 7 1.1 6.00 Farhad Reza Sabbir Rahman 3/17 (3.6) 4/24 (5.1)
2 9th 6* 0.3 12.00 Nabil Samad Mukammel Ali 8/128 (19.3) 8/134 (20.0)
2 8th 4 0.5 4.80 Nasum Ahmed Mukammel Ali 7/124 (18.4) 8/128 (19.3)
1 3rd 4 1.3 2.66 Myshukur Rahaman Sabbir Rahman 2/13 (2.3) 3/17 (3.6)
1 1st 3 0.4 4.50 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/3 (0.4)
2 2nd 0 0.1 0.00 Sayem Alam Ruman Ahmed 1/13 (1.5) 2/13 (1.6)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships