National Cricket League, Rangpur Division v Rajshahi Division at Rangpur, Nov 9-12, 2012
Partnerships - Rajshahi Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 2 1.3 1.33 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/2 (1.3)
2nd 2 1.4 1.20 Jahurul Islam Myshukur Rahaman 1/2 (1.3) 2/4 (3.1)
3rd 98 33.4 2.91 Farhad Hossain Myshukur Rahaman 2/4 (3.1) 3/102 (36.5)
4th 4 1.5 2.18 Farhad Reza Myshukur Rahaman 3/102 (36.5) 4/106 (38.4)
5th 13 7.1 1.81 Hamidul Islam Myshukur Rahaman 4/106 (38.4) 5/119 (45.5)
6th 32 11.4 2.74 Anisur Rahman Myshukur Rahaman 5/119 (45.5) 6/151 (57.3)
7th 32 7.2 4.36 Jubair Ahmed Myshukur Rahaman 6/151 (57.3) 7/183 (64.5)
8th 32 10.0 3.20 Sunzamul Islam Myshukur Rahaman 7/183 (64.5) 8/215 (74.5)
9th 6 1.0 6.00 Myshukur Rahaman Shafiul Islam 8/215 (74.5) 9/221 (75.5)
10th 11 1.3 7.33 Shafiul Islam Saqlain Sajib 9/221 (75.5) 10/232 (77.2)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 3rd 98 33.4 2.91 Farhad Hossain Myshukur Rahaman 2/4 (3.1) 3/102 (36.5)
2 7th 72 24.4 2.91 Alauddin Babu Tariq Ahmed 6/44 (19.5) 7/116 (44.3)
3 8th 52 20.3 2.53 Sunzamul Islam Farhad Reza 7/198 (79.1) 8/250 (99.4)
3 2nd 49 16.5 2.91 Myshukur Rahaman Jahurul Islam 1/14 (7.2) 2/63 (24.1)
3 7th 48 12.5 3.74 Jubair Ahmed Farhad Reza 6/150 (66.2) 7/198 (79.1)
2 9th 48 10.0 4.80 Sajedul Islam Tariq Ahmed 8/122 (45.6) 9/170 (55.6)
3 9th 42 5.3 7.63 Shafiul Islam Farhad Reza 8/250 (99.4) 9/292 (105.1)
4 10th 39 4.3 8.66 Sajedul Islam Tariq Ahmed 9/95 (33.1) 10/134 (37.4)
3 6th 36 20.4 1.74 Hamidul Islam Farhad Reza 5/114 (45.4) 6/150 (66.2)
1 8th 32 10.0 3.20 Sunzamul Islam Myshukur Rahaman 7/183 (64.5) 8/215 (74.5)
1 7th 32 7.2 4.36 Jubair Ahmed Myshukur Rahaman 6/151 (57.3) 7/183 (64.5)
1 6th 32 11.4 2.74 Anisur Rahman Myshukur Rahaman 5/119 (45.5) 6/151 (57.3)
3 5th 26 4.2 6.00 Anisur Rahman Hamidul Islam 4/88 (41.2) 5/114 (45.4)
3 3rd 25 16.3 1.51 Farhad Hossain Jahurul Islam 2/63 (24.1) 3/88 (40.4)
4 8th 24 4.3 5.33 Alauddin Babu Tariq Ahmed 7/59 (23.1) 8/83 (27.4)
2 5th 18 5.1 3.48 Dhiman Ghosh Suhrawadi Shuvo 4/23 (13.1) 5/41 (18.2)
3 1st 14 7.2 1.90 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/14 (7.2)
4 6th 13 6.3 2.00 Mahmudul Hasan Tanbir Hayder 5/37 (12.6) 6/50 (19.3)
4 2nd 13 4.0 3.25 Salauddin Tanbir Hayder 1/10 (2.2) 2/23 (6.2)
2 4th 13 6.5 1.90 Mahmudul Hasan Dhiman Ghosh 3/10 (6.2) 4/23 (13.1)
1 5th 13 7.1 1.81 Hamidul Islam Myshukur Rahaman 4/106 (38.4) 5/119 (45.5)
4 9th 12 5.3 2.18 Ariful Haque Tariq Ahmed 8/83 (27.4) 9/95 (33.1)
4 4th 11 2.5 3.88 Suhrawadi Shuvo Tanbir Hayder 3/26 (9.5) 4/37 (12.4)
1 10th 11 1.3 7.33 Shafiul Islam Saqlain Sajib 9/221 (75.5) 10/232 (77.2)
4 1st 10 2.2 4.28 Liton Das Salauddin - 1/10 (2.2)
2 2nd 10 4.2 2.30 Liton Das Tanbir Hayder 1/0 (0.6) 2/10 (5.2)
4 7th 9 3.4 2.45 Tanbir Hayder Tariq Ahmed 6/50 (19.3) 7/59 (23.1)
2 8th 6 1.3 4.00 Ariful Haque Tariq Ahmed 7/116 (44.3) 8/122 (45.6)
1 9th 6 1.0 6.00 Myshukur Rahaman Shafiul Islam 8/215 (74.5) 9/221 (75.5)
3 10th 5* 2.5 1.76 Farhad Reza Saqlain Sajib 9/292 (105.1) 9/297 (108.0)
1 4th 4 1.5 2.18 Farhad Reza Myshukur Rahaman 3/102 (36.5) 4/106 (38.4)
4 3rd 3 3.3 0.85 Subashis Roy Tanbir Hayder 2/23 (6.2) 3/26 (9.5)
2 6th 3 1.3 2.00 Suhrawadi Shuvo Tariq Ahmed 5/41 (18.2) 6/44 (19.5)
1 2nd 2 1.4 1.20 Jahurul Islam Myshukur Rahaman 1/2 (1.3) 2/4 (3.1)
1 1st 2 1.3 1.33 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/2 (1.3)
2 10th 1 1.1 0.85 Tariq Ahmed Subashis Roy 9/170 (55.6) 10/171 (57.1)
4 5th 0 0.2 0.00 Dhiman Ghosh Tanbir Hayder 4/37 (12.4) 5/37 (12.6)
3 4th 0 0.4 0.00 Jahurul Islam Hamidul Islam 3/88 (40.4) 4/88 (41.2)
2 3rd 0 1.0 0.00 Tanbir Hayder Mahmudul Hasan 2/10 (5.2) 3/10 (6.2)
2 1st 0 1.0 0.00 Salauddin Liton Das - 1/0 (0.6)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships