National Cricket League, Second Phase: Rajshahi Division v Sylhet Division at Rajshahi, Apr 16-19, 2011
Partnerships - Sylhet Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 5 1.5 2.72 Shykat Ali Imtiaz Hossain - 1/5 (1.5)
2nd 19 11.1 1.70 Imtiaz Hossain Golam Mabud 1/5 (1.5) 2/24 (12.6)
3rd 50 18.4 2.67 Golam Mabud Rajin Saleh 2/24 (12.6) 3/74 (31.4)
4th 15 5.0 3.00 Golam Rahman Rajin Saleh 3/74 (31.4) 4/89 (36.4)
5th 109 33.1 3.28 Tasamul Haque Rajin Saleh 4/89 (36.4) 5/198 (69.5)
6th 59 16.2 3.61 Rajin Saleh Ezaz Ahmed 5/198 (69.5) 6/257 (86.1)
7th 11 5.3 2.00 Nasum Ahmed Ezaz Ahmed 6/257 (86.1) 7/268 (91.4)
8th 41 9.4 4.24 Ezaz Ahmed Nabil Samad 7/268 (91.4) 8/309 (101.2)
9th 7 5.3 1.27 Yasin Arafat Nabil Samad 8/309 (101.2) 9/316 (106.5)
10th 0 0.3 0.00 Nabil Samad Abu Jayed 9/316 (106.5) 10/316 (107.2)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 5th 109 33.1 3.28 Tasamul Haque Rajin Saleh 4/89 (36.4) 5/198 (69.5)
4 4th 69 22.4 3.04 Mohammad Shahzada Farhad Hossain 3/82 (24.3) 4/151 (47.1)
2 1st 64 20.2 3.14 Mizanur Rahman Avishek Mitra - 1/64 (20.2)
1 6th 59 16.2 3.61 Rajin Saleh Ezaz Ahmed 5/198 (69.5) 6/257 (86.1)
2 3rd 52 15.1 3.42 Avishek Mitra Anisur Rahman 2/84 (28.5) 3/136 (43.6)
2 5th 50 13.3 3.70 Anisur Rahman Jubair Ahmed 4/143 (45.4) 5/193 (59.1)
1 3rd 50 18.4 2.67 Golam Mabud Rajin Saleh 2/24 (12.6) 3/74 (31.4)
4 3rd 49 13.2 3.67 Mizanur Rahman Mohammad Shahzada 2/33 (11.1) 3/82 (24.3)
3 2nd 42 21.2 1.96 Golam Mabud Shykat Ali 1/25 (10.3) 2/67 (31.5)
1 8th 41 9.4 4.24 Ezaz Ahmed Nabil Samad 7/268 (91.4) 8/309 (101.2)
4 7th 35* 6.5 5.12 Farhad Hossain Jubair Ahmed 6/202 (64.1) 6/237 (71.0)
4 6th 33 10.3 3.14 Dhiman Ghosh Farhad Hossain 5/169 (53.4) 6/202 (64.1)
4 2nd 29 10.1 2.85 Taijul Islam Mohammad Shahzada 1/4 (0.6) 2/33 (11.1)
3 5th 27 11.1 2.41 Rajin Saleh Tasamul Haque 4/85 (43.6) 5/112 (55.1)
2 8th 26 7.4 3.39 Mohimenul Islam Muktar Ali 7/211 (69.1) 8/237 (76.5)
3 1st 25 10.3 2.38 Imtiaz Hossain Shykat Ali - 1/25 (10.3)
3 9th 20 8.3 2.35 Yasin Arafat Nabil Samad 8/131 (62.3) 9/151 (70.6)
2 2nd 20 8.3 2.35 Farhad Hossain Avishek Mitra 1/64 (20.2) 2/84 (28.5)
1 2nd 19 11.1 1.70 Imtiaz Hossain Golam Mabud 1/5 (1.5) 2/24 (12.6)
4 5th 18 6.3 2.76 Anisur Rahman Farhad Hossain 4/151 (47.1) 5/169 (53.4)
3 8th 18 6.1 2.91 Nasum Ahmed Nabil Samad 7/113 (56.2) 8/131 (62.3)
1 4th 15 5.0 3.00 Golam Rahman Rajin Saleh 3/74 (31.4) 4/89 (36.4)
3 4th 12 8.5 1.35 Golam Rahman Rajin Saleh 3/73 (35.1) 4/85 (43.6)
2 6th 12 5.5 2.05 Jubair Ahmed Mohammad Shahzada 5/193 (59.1) 6/205 (64.6)
1 7th 11 5.3 2.00 Nasum Ahmed Ezaz Ahmed 6/257 (86.1) 7/268 (91.4)
2 4th 7 1.4 4.20 Dhiman Ghosh Anisur Rahman 3/136 (43.6) 4/143 (45.4)
1 9th 7 5.3 1.27 Yasin Arafat Nabil Samad 8/309 (101.2) 9/316 (106.5)
3 10th 6 4.5 1.24 Abu Jayed Nabil Samad 9/151 (70.6) 10/157 (75.5)
3 3rd 6 3.2 1.80 Shykat Ali Rajin Saleh 2/67 (31.5) 3/73 (35.1)
2 7th 6 4.1 1.44 Mohammad Shahzada Mohimenul Islam 6/205 (64.6) 7/211 (69.1)
1 1st 5 1.5 2.72 Shykat Ali Imtiaz Hossain - 1/5 (1.5)
4 1st 4 1.0 4.00 Avishek Mitra Mohammad Shahzada - 1/4 (0.6)
3 6th 1 0.5 1.20 Tasamul Haque Ezaz Ahmed 5/112 (55.1) 6/113 (55.6)
3 7th 0 0.2 0.00 Ezaz Ahmed Nabil Samad 6/113 (55.6) 7/113 (56.2)
2 10th 0 0.2 0.00 Muktar Ali Naeem Islam 9/237 (76.6) 10/237 (77.2)
2 9th 0 0.1 0.00 Taijul Islam Muktar Ali 8/237 (76.5) 9/237 (76.6)
1 10th 0 0.3 0.00 Nabil Samad Abu Jayed 9/316 (106.5) 10/316 (107.2)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships