National Cricket League, Rajshahi Division v Barisal Division at Rajshahi, Oct 10-13, 2008
Partnerships - Barisal Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 26 12.1 2.13 Uttam Sarkar Hannan Sarkar - 1/26 (12.1)
2nd 6 2.5 2.11 Nasiruddin Faruque Hannan Sarkar 1/26 (12.1) 2/32 (14.6)
3rd 1 3.3 0.28 Hannan Sarkar Imran Ahmed 2/32 (14.6) 3/33 (18.3)
4th 10 2.0 5.00 Nasir Hossain Imran Ahmed 3/33 (18.3) 4/43 (20.3)
5th 9 6.2 1.42 Rony Talukdar Imran Ahmed 4/43 (20.3) 5/52 (26.5)
6th 32 18.4 1.71 Arafat Salahuddin Imran Ahmed 5/52 (26.5) 6/84 (45.3)
7th 21 10.5 1.93 Shahin Hossain Imran Ahmed 6/84 (45.3) 7/105 (56.2)
8th 93 38.1 2.43 Sajedul Islam Imran Ahmed 7/105 (56.2) 8/198 (94.3)
9th 29 9.1 3.16 Talha Jubair Imran Ahmed 8/198 (94.3) 9/227 (103.4)
10th 46 19.4 2.33 Imran Ahmed Tariqul Islam 9/227 (103.4) 10/273 (123.2)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 8th 93 38.1 2.43 Sajedul Islam Imran Ahmed 7/105 (56.2) 8/198 (94.3)
4 4th 82* 26.0 3.15 Mushfiqur Rahman Farhad Hossain 3/53 (15.6) 3/135 (42.0)
3 2nd 65 21.5 2.97 Uttam Sarkar Nasiruddin Faruque 1/7 (2.1) 2/72 (23.6)
3 5th 47 20.2 2.31 Nasir Hossain Rony Talukdar 4/112 (54.6) 5/159 (75.2)
1 10th 46 19.4 2.33 Imran Ahmed Tariqul Islam 9/227 (103.4) 10/273 (123.2)
2 6th 45 15.1 2.96 Mushfiqur Rahman Sabbir Rahman 5/101 (27.2) 6/146 (42.3)
2 4th 45 14.0 3.21 Shakil Haider Khaled Mashud 3/53 (11.1) 4/98 (25.1)
3 3rd 36 29.1 1.23 Nasiruddin Faruque Imran Ahmed 2/72 (23.6) 3/108 (53.1)
2 3rd 34 6.0 5.66 Anisur Rahman Shakil Haider 2/19 (5.1) 3/53 (11.1)
4 1st 33 7.1 4.60 Shakil Haider Jahurul Islam - 1/33 (7.1)
1 6th 32 18.4 1.71 Arafat Salahuddin Imran Ahmed 5/52 (26.5) 6/84 (45.3)
1 9th 29 9.1 3.16 Talha Jubair Imran Ahmed 8/198 (94.3) 9/227 (103.4)
1 1st 26 12.1 2.13 Uttam Sarkar Hannan Sarkar - 1/26 (12.1)
2 10th 25 7.3 3.33 Mohammad Shahzada Shafaq Al Zabir 9/190 (64.2) 10/215 (71.5)
2 8th 25 10.2 2.41 Sabbir Rahman Mohammad Shahzada 7/151 (47.5) 8/176 (58.1)
3 7th 22 9.0 2.44 Rony Talukdar Shahin Hossain 6/167 (83.3) 7/189 (92.3)
1 7th 21 10.5 1.93 Shahin Hossain Imran Ahmed 6/84 (45.3) 7/105 (56.2)
4 3rd 18 8.2 2.16 Anisur Rahman Farhad Hossain 2/35 (7.4) 3/53 (15.6)
3 10th 15 9.0 1.66 Talha Jubair Tariqul Islam 9/189 (93.6) 10/204 (102.6)
2 9th 14 6.1 2.27 Alamgir Kabir Mohammad Shahzada 8/176 (58.1) 9/190 (64.2)
2 2nd 11 3.2 3.30 Farhad Hossain Shakil Haider 1/8 (1.5) 2/19 (5.1)
1 4th 10 2.0 5.00 Nasir Hossain Imran Ahmed 3/33 (18.3) 4/43 (20.3)
1 5th 9 6.2 1.42 Rony Talukdar Imran Ahmed 4/43 (20.3) 5/52 (26.5)
3 6th 8 8.1 0.97 Arafat Salahuddin Rony Talukdar 5/159 (75.2) 6/167 (83.3)
2 1st 8 1.5 4.36 Jahurul Islam Shakil Haider - 1/8 (1.5)
3 1st 7 2.1 3.23 Hannan Sarkar Uttam Sarkar - 1/7 (2.1)
1 2nd 6 2.5 2.11 Nasiruddin Faruque Hannan Sarkar 1/26 (12.1) 2/32 (14.6)
2 7th 5 5.2 0.93 Suhrawadi Shuvo Sabbir Rahman 6/146 (42.3) 7/151 (47.5)
3 4th 4 1.5 2.18 Imran Ahmed Nasir Hossain 3/108 (53.1) 4/112 (54.6)
2 5th 3 2.1 1.38 Khaled Mashud Mushfiqur Rahman 4/98 (25.1) 5/101 (27.2)
4 2nd 2 0.3 4.00 Jahurul Islam Anisur Rahman 1/33 (7.1) 2/35 (7.4)
1 3rd 1 3.3 0.28 Hannan Sarkar Imran Ahmed 2/32 (14.6) 3/33 (18.3)
3 9th 0 0.1 0.00 Sajedul Islam Tariqul Islam 8/189 (93.5) 9/189 (93.6)
3 8th 0 1.2 0.00 Shahin Hossain Tariqul Islam 7/189 (92.3) 8/189 (93.5)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships