Canada players and officials - select an initial letter:

1 Sanjeev Kad (1964- )
2 Saurabh Naik (1958- )
3 Saad Bin Zafar (1986- )
4 Sailsman, V (Vivian Sailsman)
5 Salman Arshad
6 Salman Nazar (1991- )
7 Samad, AM (Abdool Samad, 1979- )
8 Sameer, Mohomed (Mohomed Sameer)
9 Sami Faridi (1983- )
10 Samra, K (Kiran Samra, 1981- )
11 Samuel,KD (Krishen Samuel, 1999- )
12 Sandhu, R (Randhir Sandhu)
13 Sandher, JJ (Jason Sandher, 1982- )
14 Sandher, KT (Kevin Sandher, 1980- )
15 Saniyah Zia (1985- )
16 Saqib Sheikh
17 Sarbjot Singh (1997- )
18 Saroye, P (Parveen Saroye, 1987- )
19 Saywack, R (Ron Saywack, 1963- )
20 Sealy, GR (Glenroy Sealy, 1940- )
21 Seebalack, T
22 Seebaran, BB (Barry Seebaran, 1972- )
23 Seebaran, BB (Ben Seebaran, 1940- )
24 Seeraj, S (Surendra Seeraj, 1973- )
25 Seeram, S (Shiv Seeram, 1963- )
26 Sehdev, V (Varun Sehdev, 1988- )
27 Shabbir, D (Durriya Shabbir, 1967- )
28 Shah, AM (Akash Shah, 1992- )
29 Shah, R (Rohan Shah, 1968- )
30 Shah, VH (Vasu Shah, 1993- )
31 Shahid Ahmadzai
32 Shahzad Afzal (1981- )
33 Shahzad Khan (1981- )
34 Shah Zafar (1951- )
35 Shaikh, T (Tahla Shaikh, 1994- )
36 Shakur, Y (Yasir Shakur, 1991- )
37 Shamshudeen, A (Aftab Shamsudeen, 1977- )
38 Shanthikumar, K (KM Shantikumar, 1954- )
39 Sharpe, G (George Sharpe)
40 Sheikh, NZH (Nadeem Sheikh, 1969- )
41 Shipway, JG
42 Shivraj, B (Bharat Shivraj, 1981- )
43 Simon Pervez
44 Singh, JS (Jobanjot Singh, 1992- )
45 Singh, B
46 Singh, D
47 Singh, J (Jobanjot Singh)
48 Singh, K (Kevin Singh)
49 Singh, SY (Yvette Singh, 1977- )
50 Sinnathamby, E (Easan Sinnathamby, 1973- )
51 Sivanadian, R (Ruban Sivanadian, 1965- )
52 Sivanantham, S (Suthershini Sivanantham, 1973- )
53 Sivia, SS (Sarbot Sivia, 1997- )
54 Smith, JU (JU Smith)
55 Smith, W (W Smith)
56 Snow, J (Jonathan Snow, 1979- )
57 Soraine, D (Durand Soraine, 1983- )
58 Springett, N (Natasha Springett, 1973- )
59 Sproxton, V (Vadeo Sproxton, 1976- )
60 Stead, MP (Martin Stead, 1958- )
61 Stead, P (Peter Stead, 1930- )
62 Stephenson
63 Stevens, RJ
64 Sudhalkar, V (Vishal Sudhalkar)
65 Suliman Khan (1997- )
66 Surkari, ZE (Zubin Surkari, 1980- )
67 Surman
68 Swain, G (G Swain)
69 Swamy, SG (Steve Swamy)
70 Swettenham, WS (WS Swettenham)
71 Syed Saad (1988- )
72 Symons

Top