Krishmar Santokie drives during Jamaica's chase
© WICB Media

Krishmar Santokie drives during Jamaica's chase, Jamaica v Guyana, Caribbean T20, January 15, 2013