Result - Sri Lanka 3-1 (5)

Statistics

One-Day Internationals

Overall | Pakistan | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Year 2018