Habibul Bashar bowled by Ajit Agarkar
Farjana K.Godhuly / © AFP

Habibul Bashar bowled by Ajit Agarkar, Bangladesh v India, 2nd ODI, Dhaka, December 26, 2004