Canada players and officials - select an initial letter:

1 Sanjeev Kad (1964- )
2 Saurabh Naik (1958- )
3 Saad Bin Zafar (1986- )
4 Sailsman, V (Vivian Sailsman)
5 Salman Arshad
6 Salman Nazar (1991- )
7 Samad, AM (Abdool Samad, 1979- )
8 Sameer, Mohomed (Mohomed Sameer)
9 Sami Faridi (1983- )
10 Samra, K (Kiran Samra, 1981- )
11 Samuel,KD (Krishen Samuel, 1999- )
12 Sandher, JJ (Jason Sandher, 1982- )
13 Sandher, KT (Kevin Sandher, 1980- )
14 Saniyah Zia (1985- )
15 Saqib Sheikh
16 Sarbjot Singh (1997- )
17 Saroye, P (Parveen Saroye, 1987- )
18 Saywack, R (Ron Saywack, 1963- )
19 Sealy, GR (Glenroy Sealy, 1940- )
20 Seebalack, T
21 Seebaran, BB (Barry Seebaran, 1972- )
22 Seebaran, BB (Ben Seebaran, 1940- )
23 Seeraj, S (Surendra Seeraj, 1973- )
24 Seeram, S (Shiv Seeram, 1963- )
25 Sehdev, V (Varun Sehdev, 1988- )
26 Shabbir, D (Durriya Shabbir, 1967- )
27 Shah, AM (Akash Shah, 1992- )
28 Shah, R (Rohan Shah, 1968- )
29 Shah, VH (Vasu Shah, 1993- )
30 Shahzad Afzal (1981- )
31 Shahzad Khan (1981- )
32 Shah Zafar (1951- )
33 Shaikh, T (Tahla Shaikh, 1994- )
34 Shakur, Y (Yasir Shakur, 1991- )
35 Shamshudeen, A (Aftab Shamsudeen, 1977- )
36 Shanthikumar, K (KM Shantikumar, 1954- )
37 Sharpe, G (George Sharpe)
38 Sheikh, NZH (Nadeem Sheikh, 1969- )
39 Shipway, JG
40 Shivraj, B (Bharat Shivraj, 1981- )
41 Singh, JS (Jobanjot Singh, 1992- )
42 Singh, B
43 Singh, D
44 Singh, J (Jobanjot Singh)
45 Singh, SY (Yvette Singh, 1977- )
46 Sinnathamby, E (Easan Sinnathamby, 1973- )
47 Sivanadian, R (Ruban Sivanadian, 1965- )
48 Sivanantham, S (Suthershini Sivanantham, 1973- )
49 Sivia, SS (Sarbot Sivia, 1997- )
50 Smith, JU (JU Smith)
51 Smith, W (W Smith)
52 Snow, J (Jonathan Snow, 1979- )
53 Soraine, D (Durand Soraine, 1983- )
54 Springett, N (Natasha Springett, 1973- )
55 Sproxton, V (Vadeo Sproxton, 1976- )
56 Stead, MP (Martin Stead, 1958- )
57 Stead, P (Peter Stead, 1930- )
58 Stephenson
59 Stevens, RJ
60 Suliman Khan (1997- )
61 Surkari, ZE (Zubin Surkari, 1980- )
62 Surman
63 Swain, G (G Swain)
64 Swamy, SG (Steve Swamy)
65 Swettenham, WS (WS Swettenham)
66 Syed Saad (1988- )
67 Symons

Top