Players / United Arab Emirates / A - Z

United Arab Emirates players and officials - select an initial letter:

1 Sachin
2 Sadiq
3 Saeed-al-Saffar (1968- )
4 Saeed Sajjad
5 Safal
6 Safdar Niazi (1982- )
7 Safran
8 Sagar
9 Sahaya Raj
10 Saied Amjad
11 Sajeed
12 Sajid
13 Sajid
14 Sajid
15 Sajid Khan (1994- )
16 Sajjad
17 Salah Shakeel (1998- )
18 Salam
19 Saleem Raza (1964- )
20 Salim
21 Salim
22 Salman Faris (1985- )
23 Salman Farooq (1981- )
24 Salman Naeem
25 Samarasekera, JA (Johanne Samarasekera, 1968- )
26 Sameer
27 Sameer Zia (1981- )
28 Samiya Salim (1993- )
29 Samriwal,Y (Yogesh Samriwal, 1993- )
30 Sanal
31 Sanaullah
32 Sanjay
33 Sanjay Tukaram
34 Santhosh
35 Santosh
36 Saqib Ali (1978- )
37 Saqib Shah (1979- )
38 Saqlain Haider (1987- )
39 Sarmad
40 Sarmat
41 Sarthak Mahendroo
42 Sataar
43 Satar
44 Satej
45 Satyasheel Sawant
46 Saurabh
47 Sdd
48 Sethu
49 Shabbir Ali (Peshawar) (Shabbir Ali)
50 Shafeer Reyal (1986- )
51 Shafqat
52 Shah Faisal Khan (1999- )
53 Shahid
54 Shahmeer
55 Shahnawaz (1956- )
56 Shahrukh Ahmed (1994- )
57 Shahzad
58 Shahzad Altaf (1957- )
59 Shailesh
60 Shaiman Anwar (1979- )
61 Shakeel Ahmed
62 Shalin
63 Shamim
64 Shams
65 Shamsher
66 Shani
67 Shankar, M (Meena Shankar, 1972- )
68 Shanmukha Rao
69 Sharif Asadullah (1984- )
70 Sharma
71 Sharma, A (Anisha Sharma, 1991- )
72 Sharooq
73 Shekar, KV (Karthik Shekar, 1997- )
74 Shetty, V (Vikrant Shetty, 1983- )
75 Shiju Sam (1978- )
76 Shiras
77 Shiraz
78 Shivank Vijayakumar (1995- )
79 Shiv Mehra (1996- )
80 Shoaib Nasir
81 Shoaib Sarwar (1986- )
82 Shoeb Muljiani (1971- )
83 Shuo
84 Shyjil
85 Sid
86 Siddhesh
87 Siddique Khan
88 Silva, EHSN (Shadeep Silva, 1978- )
89 Silva, HSGS (Gayan Silva, 1974- )
90 Silvester
91 Sinoj
92 Sockalingam, V (Vairamoorthy Sockalingam, 1969- )
93 Sohaib
94 Sohaib
95 Sohaib Rehman
96 Sohail Ahmed
97 Sohail Butt (1966- )
98 Sachin Solanki
99 Soni
100 Sonu
101 Sreekumar, L (Laxman Sreekumar, 1987- )
102 Suhail Ahmed
103 Sujith
104 Sujith
105 Sultan Ahmed (1989- )
106 Sunil
107 Suri
108 Sushain Thapar (1999- )
109 Syam
110 Syed
111 Syed, F (F Syed)
112 Syed Ali (1987- )
113 Syed Faizan (1995- )
114 Syed Maqsood (1975- )
115 Syed Shabbir Ali (1957- )
116 Syed Siraj
117 Syeed

Top