Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Thu Mar 23 (50 ovs) 3rd ODI - Bangladesh v Kenya
Sat Mar 25 (50 ovs) 4th ODI - Bangladesh v Kenya
Shaheed Chandu Stadium, Bogra Shaheed Chandu Stadium, Bogra

Fri Mar 17 (50 ovs) 1st ODI - Bangladesh v Kenya
  Sheikh Abu Naser Stadium, Khulna

Mon Mar 20 (50 ovs) 2nd ODI - Bangladesh v Kenya