Bangladesh Krira Shikkha Prothisthan Ground, Savar

Thu Mar 23 - Sun Mar 26 Bangladesh A v Sri Lanka A
Shaheed Chandu Stadium, Bogra Shaheed Chandu Stadium, Bogra

Wed Mar 29 - Sat Apr 1 Bangladesh A v Sri Lanka A
Tue Apr 4 (50 ovs) Bangladesh A v Sri Lanka A
  Sheikh Abu Naser Stadium, Khulna

Thu Apr 6 (50 ovs) Bangladesh A v Sri Lanka A
Sat Apr 8 (50 ovs) Bangladesh A v Sri Lanka A