Gymkhana Club Ground, Nairobi Gymkhana Club Ground, Nairobi

Capacity 7,000
Sun Nov 5 - Wed Nov 8 Kenya v Bermuda
Fri Feb 2 (50 ovs) Bermuda v Canada
  Jaffery Sports Club Ground, Nairobi

Capacity 2000
Mon Jan 29 (50 ovs) Kenya v Bermuda
Wed Jan 31 (50 ovs) Bermuda v Ireland
Mombasa Sports Club Ground Mombasa Sports Club Ground

Capacity 1,000
Sat Nov 11 (50 ovs) 1st ODI - Kenya v Bermuda
Sun Nov 12 (50 ovs) 2nd ODI - Kenya v Bermuda
Tue Nov 14 (50 ovs) 3rd ODI - Kenya v Bermuda
  Ruaraka Sports Club Ground, Nairobi

Capacity NA
Sun Feb 4 (50 ovs) Bermuda v Netherlands
Mon Feb 5 (50 ovs) Bermuda v Scotland