Gymkhana Club Ground, Nairobi Gymkhana Club Ground, Nairobi

Capacity 7,000
Tue Jan 30 (50 ovs) Ireland v Scotland
Wed Jan 31 (50 ovs) Kenya v Netherlands
Fri Feb 2 (50 ovs) Bermuda v Canada
Sun Feb 4 (50 ovs) Kenya v Scotland
Mon Feb 5 (50 ovs) Ireland v Netherlands
Wed Feb 7 (50 ovs) Kenya v Scotland
  Jaffery Sports Club Ground, Nairobi

Capacity 2000
Mon Jan 29 (50 ovs) Kenya v Bermuda
Wed Jan 31 (50 ovs) Bermuda v Ireland
Fri Feb 2 (50 ovs) Netherlands v Scotland
Sun Feb 4 (50 ovs) Canada v Ireland
Mon Feb 5 (50 ovs) Kenya v Canada
  Ruaraka Sports Club Ground, Nairobi

Capacity NA
Tue Jan 30 (50 ovs) Canada v Netherlands
Wed Jan 31 (50 ovs) Canada v Scotland
Fri Feb 2 (50 ovs) Kenya v Ireland
Sun Feb 4 (50 ovs) Bermuda v Netherlands
Mon Feb 5 (50 ovs) Bermuda v Scotland