Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 2 Ground, Savar

Sat Apr 21 (50 ovs) BCB Academy v PAK Acad
Tue Apr 24 (50 ovs) PAK Acad v SLC Acad
Fri Apr 27 (50 ovs) BCB Academy v PAK Acad
Mon Apr 30 (50 ovs) BCB Academy v PAK Acad
Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Sun Apr 22 (50 ovs) BCB Academy v SLC Acad
Wed Apr 25 (50 ovs) BCB Academy v SLC Acad
Sat Apr 28 (50 ovs) PAK Acad v SLC Acad