Bangladesh Krira Shikkha Prothisthan Ground, Savar

Mon Jan 28 (50 ovs) B'desh U19 v Nepal U19
  Sheikh Abu Naser Stadium, Khulna

Thu Jan 24 (50 ovs) B'desh U19 v Nepal U19
Sat Jan 26 (50 ovs) B'desh U19 v Nepal U19