Asghar Ali Shah Stadium, Karachi Asghar Ali Shah Stadium, Karachi

Fri Apr 8 (50 ovs) PIA v ZTBL
Sun Apr 10 (50 ovs) PTCL v ZTBL
Gaddafi Stadium, Lahore Gaddafi Stadium, Lahore

Wed Apr 6 (50 ovs) Khan RL v Sui Gas
Sun Apr 10 (50 ovs) Khan RL v National Bnk
Wed Apr 13 (50 ovs) Khan RL v WAPDA
  Gymkhana Ground, Okara

Fri Apr 8 (50 ovs) National Bnk v Pak Customs
Sun Apr 10 (50 ovs) Pak Customs v Sui Gas
Iqbal Stadium, Faisalabad Iqbal Stadium, Faisalabad

Sun Apr 3 (50 ovs) Habib Bank v National Bnk
Mon Apr 4 (50 ovs) National Bnk v Sui Gas
  Jinnah Stadium, Sialkot

Sun Apr 3 (50 ovs) Defence HA v Sui Gas
Mon Apr 4 (50 ovs) Defence HA v Pak Customs
Wed Apr 6 (50 ovs) Defence HA v National Bnk
  Khan Research Laboratory Ground, Rawalpindi

Sun Apr 3 (50 ovs) Khan RL v Pak Customs
Mon Apr 4 (50 ovs) Khan RL v Habib Bank
  Lahore City Cricket Association Ground

Fri Apr 8 (50 ovs) Habib Bank v Sui Gas
National Stadium, Karachi National Stadium, Karachi

Wed Apr 6 (50 ovs) WAPDA v ZTBL
Fri Apr 8 (50 ovs) Allied Bank v PTCL
Sun Apr 10 (50 ovs) Allied Bank v WAPDA
Thu Apr 14 (50 ovs) Pak Customs v PIA
Sat Apr 16 (50 ovs) PIA v WAPDA
Niaz Stadium, Hyderabad Niaz Stadium, Hyderabad

Established 1959
Capacity 15,000
Sun Apr 3 (50 ovs) PTCL v WAPDA
Mon Apr 4 (50 ovs) Karachi PT v PTCL
Wed Apr 6 (50 ovs) Allied Bank v Karachi PT
  Quaid-e-Azam Park (Steel Mills Ground), Karachi

Sun Apr 3 (50 ovs) Allied Bank v PIA
Mon Apr 4 (50 ovs) PIA v WAPDA
  Sheikhupura Stadium

Wed Apr 6 (50 ovs) Habib Bank v Pak Customs
Fri Apr 8 (50 ovs) Defence HA v Khan RL
Sun Apr 10 (50 ovs) Defence HA v Habib Bank
  United Bank Limited Sports Complex, Karachi

Sun Apr 3 (50 ovs) Karachi PT v ZTBL
Mon Apr 4 (50 ovs) Allied Bank v ZTBL
Wed Apr 6 (50 ovs) PIA v PTCL
Fri Apr 8 (50 ovs) Karachi PT v WAPDA
Sun Apr 10 (50 ovs) Karachi PT v PIA