Gymkhana Club Ground, Nairobi Gymkhana Club Ground, Nairobi

Capacity 7,000
Sat Jan 30 (20 ovs) Kenya v Uganda
Sun Jan 31 (20 ovs) Scotland v Uganda
Mon Feb 1 (20 ovs) Kenya v Scotland
Tue Feb 2 (20 ovs) Kenya v Uganda
Wed Feb 3 (20 ovs) Scotland v Uganda
Thu Feb 4 (20 ovs) Kenya v Scotland