Botswana Cricket Association Oval 1, Gaborone Botswana Cricket Association Oval 1, Gaborone

Thu May 5 (50 ovs) Germany v Kuwait
Sun May 8 (50 ovs) Nigeria v Kuwait
Botswana Cricket Association Oval 2, Gaborone Botswana Cricket Association Oval 2, Gaborone

Sun May 1 (50 ovs) Botswana v Kuwait
Mon May 2 (50 ovs) Kuwait v Norway
Lobatse Cricket Ground Lobatse Cricket Ground

Wed May 4 (50 ovs) Kuwait v Nigeria
Sat May 7 (50 ovs) Japan v Kuwait