Result - Australia 3-0 (3)

Statistics

Test matches

Overall | Australia | India | Australia | Australia | Year 2019