Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Sat Dec 28 (20 ovs) Abahani Ltd v Mohammedan
Sat Dec 28 (20 ovs) Prime Bank v UCB-BCB XI
Sun Dec 29 (20 ovs) Abahani Ltd v Prime Bank
Sun Dec 29 (20 ovs) Mohammedan v UCB-BCB XI
Tue Dec 31 (20 ovs) Prime Bank v UCB-BCB XI
Sylhet Stadium Sylhet Stadium

Capacity 13,533
Sun Dec 22 (20 ovs) Abahani Ltd v UCB-BCB XI
Sun Dec 22 (20 ovs) Mohammedan v Prime Bank
Mon Dec 23 (20 ovs) Abahani Ltd v Mohammedan
Mon Dec 23 (20 ovs) Prime Bank v UCB-BCB XI
Wed Dec 25 (20 ovs) Abahani Ltd v Prime Bank
Wed Dec 25 (20 ovs) Mohammedan v UCB-BCB XI
Thu Dec 26 (20 ovs) Abahani Ltd v UCB-BCB XI
Thu Dec 26 (20 ovs) Mohammedan v Prime Bank