Assam / Players

 • Sridharan Sharath

  Sridharan Sharath captain

  Age: 34 years 364 days Batting: Left-hand bat Bowling: Right-arm offbreak
 • Deepak Sharma

  Deepak Sharma

  Age: 23 years 182 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm offbreak
 • Bichitra Baruah

  Age: 20 years 311 days Batting: Left-hand bat Bowling: Slow left-arm orthodox
 • Saurav Bhagawati

  Saurav Bhagawati

  Age: 24 years 363 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm medium
 • Nishanta Bordoloi

  Age: 29 years 305 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm offbreak
 • Krishna Das

  Krishna Das

  Age: 17 years 18 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm medium
 • Palash Jyoti Das

  Age: 22 years 311 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm offbreak
 • Sauvik Das

  Sauvik Das

  Age: 23 years 311 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm medium
 • Dhiraj Goswami

  Dhiraj Goswami

  Age: 22 years 182 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm medium-fast
 • Mark Ingty

  Age: 31 years 44 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm medium
 • Arlen Konwar

  Arlen Konwar

  Age: 26 years 302 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm offbreak
 • Bitop Mahanta

  Age: 23 years 29 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm offbreak
 • Rajdeep Das wicketkeeper

  Age: 17 years 233 days Batting: Right-hand bat
 • Sadagoppan Ramesh

  Sadagoppan Ramesh

  Age: 32 years 14 days Batting: Left-hand bat Bowling: Right-arm offbreak
 • Somasetty Suresh

  Age: 34 years 102 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm medium
 • Mrigen Talukdar

  Mrigen Talukdar

  Age: 22 years 305 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm medium
 • Tarjinder Singh

  Tarjinder Singh

  Age: 19 years 312 days Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm offbreak