Squads

 • Kenya in Ireland ODI Series, 2008

  Ireland Squad (August 19, 2008)
 • Only ODI: Netherlands v Kenya at Rotterdam, Aug 21, 2008

  Netherlands Squad (August 14, 2008)
 • Kenya in Scotland ODI Series, 2008

  Scotland Squad (August 9, 2008)
 • Kenya in Ireland ODI Series, 2008

  Kenya Squad (July 11, 2008)
 • Kenya in Scotland ODI Series, 2008

  Kenya Squad (July 11, 2008)
 • Only ODI: Netherlands v Kenya at Rotterdam, Aug 21, 2008

  Kenya Squad (July 11, 2008)
 • Scotland v Kenya at Glasgow, Aug 7-10, 2008

  Kenya Squad (July 11, 2008)