Women's Asia Cup, 2008

Women's Asia Cup, 2008

Bangladesh Women Squad (April 13, 2008)

Women's Asia Cup, 2008

India Women Squad (April 5, 2008)

Women's Asia Cup, 2008

Pakistan Women Squad (April 16, 2008)

Women's Asia Cup, 2008

Sri Lanka Women Squad (April 2, 2008)