Squads

  • Tri-Nation Tournament in Scotland, 2011

    Ireland Squad (June 17, 2011)
  • Tri-Nation Tournament in Scotland, 2011

    Scotland Squad (July 7, 2011)
  • Tri-Nation Tournament in Scotland, 2011

    Sri Lanka Squad (June 22, 2011)