PCB Qatar Women's 50-over Tri-Series, 2013/14

PCB Qatar Women's 50-over Tri-Series, 2013/14

Ireland Women Squad (December 31, 2013)

PCB Qatar Women's 50-over Tri-Series, 2013/14

Pakistan Women Squad (January 4, 2014)

PCB Qatar Women's 50-over Tri-Series, 2013/14

South Africa Women Squad (December 31, 2013)