National Cricket League, Sylhet Division v Rajshahi Division at Bogra, Dec 4-7, 2005
Partnerships - Rajshahi Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 15 8.5 1.69 Rafiqul Islam Farhad Hossain - 1/15 (8.5)
2nd 18 5.5 3.08 Nuruzzaman Farhad Hossain 1/15 (8.5) 2/33 (14.4)
3rd 41 15.5 2.58 Anisur Rahman Farhad Hossain 2/33 (14.4) 3/74 (30.3)
4th 46 20.0 2.30 Farhad Hossain Naeem Islam 3/74 (30.3) 4/120 (50.3)
5th 46 12.0 3.83 Hasanuzzaman Rozel Naeem Islam 4/120 (50.3) 5/166 (62.3)
6th 26 8.0 3.25 Naeem Islam Khaled Mashud 5/166 (62.3) 6/192 (70.3)
7th 4 2.1 1.84 Farhad Reza Khaled Mashud 6/192 (70.3) 7/196 (72.4)
8th 1 2.2 0.42 Khaled Mashud Mushfiqur Rahman 7/196 (72.4) 8/197 (74.6)
9th 40 15.4 2.55 Mushfiqur Rahman Alamgir Kabir 8/197 (74.6) 9/237 (90.4)
10th 5 2.5 1.76 Saifullah Khan Alamgir Kabir 9/237 (90.4) 10/242 (93.3)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
3 6th 98 39.0 2.51 Mushfiqur Rahman Hasanuzzaman Rozel 5/81 (26.5) 6/179 (65.5)
3 8th 69 19.5 3.47 Rafiqul Islam Nuruzzaman 7/202 (74.2) 8/271 (94.1)
2 3rd 66 26.1 2.52 Moniruzzaman Golam Mawla 2/81 (20.5) 3/147 (46.6)
2 1st 66 12.0 5.50 Imtiaz Hossain Moniruzzaman - 1/66 (11.6)
4 3rd 55 18.3 2.97 Golam Mawla Ezaz Ahmed 2/27 (6.6) 3/82 (25.3)
1 5th 46 12.0 3.83 Hasanuzzaman Rozel Naeem Islam 4/120 (50.3) 5/166 (62.3)
1 4th 46 20.0 2.30 Farhad Hossain Naeem Islam 3/74 (30.3) 4/120 (50.3)
2 4th 43 14.3 2.96 Golam Mawla Alok Kapali 3/147 (46.6) 4/190 (61.3)
1 3rd 41 15.5 2.58 Anisur Rahman Farhad Hossain 2/33 (14.4) 3/74 (30.3)
1 9th 40 15.4 2.55 Mushfiqur Rahman Alamgir Kabir 8/197 (74.6) 9/237 (90.4)
4 6th 33* 12.3 2.64 Alok Kapali Rezaul Haque 5/116 (45.3) 5/149 (58.0)
4 5th 33 17.2 1.90 Imtiaz Hossain Alok Kapali 4/83 (28.1) 5/116 (45.3)
3 1st 31 6.3 4.76 Farhad Hossain Farhad Reza - 1/31 (6.3)
2 10th 31 3.4 8.45 Nazmul Hossain Hasibul Hossain 9/265 (100.1) 10/296 (103.5)
1 6th 26 8.0 3.25 Naeem Islam Khaled Mashud 5/166 (62.3) 6/192 (70.3)
2 7th 24 15.0 1.60 Enamul Haque jnr Rezaul Haque 6/228 (79.6) 7/252 (94.6)
3 7th 23 8.3 2.70 Hasanuzzaman Rozel Nuruzzaman 6/179 (65.5) 7/202 (74.2)
2 5th 23 5.3 4.18 Alok Kapali Golam Mabud 4/190 (61.3) 5/213 (66.6)
3 4th 18 10.0 1.80 Naeem Islam Khaled Mashud 3/59 (15.1) 4/77 (25.1)
1 2nd 18 5.5 3.08 Nuruzzaman Farhad Hossain 1/15 (8.5) 2/33 (14.4)
4 1st 16 4.4 3.42 Moniruzzaman Golam Mabud - 1/16 (4.4)
3 3rd 16 3.4 4.36 Farhad Reza Khaled Mashud 2/43 (11.3) 3/59 (15.1)
2 6th 15 13.0 1.15 Golam Mabud Rezaul Haque 5/213 (66.6) 6/228 (79.6)
2 2nd 15 8.5 1.69 Ezaz Ahmed Moniruzzaman 1/66 (11.6) 2/81 (20.5)
1 1st 15 8.5 1.69 Rafiqul Islam Farhad Hossain - 1/15 (8.5)
3 2nd 12 5.0 2.40 Anisur Rahman Farhad Reza 1/31 (6.3) 2/43 (11.3)
4 2nd 11 2.2 4.71 Golam Mabud Ezaz Ahmed 1/16 (4.4) 2/27 (6.6)
2 9th 8 2.4 3.00 Ashiqur Rahman Hasibul Hossain 8/257 (97.3) 9/265 (100.1)
2 8th 5 2.3 2.00 Rezaul Haque Hasibul Hossain 7/252 (94.6) 8/257 (97.3)
1 10th 5 2.5 1.76 Saifullah Khan Alamgir Kabir 9/237 (90.4) 10/242 (93.3)
3 9th 4 2.0 2.00 Alamgir Kabir Nuruzzaman 8/271 (94.1) 9/275 (96.1)
3 5th 4 1.4 2.40 Khaled Mashud Hasanuzzaman Rozel 4/77 (25.1) 5/81 (26.5)
1 7th 4 2.1 1.84 Farhad Reza Khaled Mashud 6/192 (70.3) 7/196 (72.4)
4 4th 1 2.4 0.37 Ezaz Ahmed Alok Kapali 3/82 (25.3) 4/83 (28.1)
3 10th 1 2.0 0.50 Nuruzzaman Saifullah Khan 9/275 (96.1) 10/276 (98.1)
1 8th 1 2.2 0.42 Khaled Mashud Mushfiqur Rahman 7/196 (72.4) 8/197 (74.6)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships