Asia Cup, 4th Match, Group B: Hong Kong v India at Karachi, Jun 25, 2008
Partnerships - India innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 127 14.3 8.75 V Sehwag (78) G Gambhir (45) - 1/127 (14.3)
2nd 9 4.0 2.25 G Gambhir (6) RG Sharma (3) 1/127 (14.3) 2/136 (18.3)
3rd 23 6.3 3.53 RG Sharma (8) MS Dhoni (15) 2/136 (18.3) 3/159 (24.6)
4th 166 20.3 8.09 SK Raina (101) MS Dhoni (60) 3/159 (24.6) 4/325 (45.3)
5th 49* 4.3 10.88 MS Dhoni (34) RV Uthappa (15) 4/325 (45.3) 4/374 (50.0)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 4th 166 20.3 8.09 SK Raina (101) MS Dhoni (60) 3/159 (24.6) 4/325 (45.3)
1 1st 127 14.3 8.75 V Sehwag (78) G Gambhir (45) - 1/127 (14.3)
1 5th 49* 4.3 10.88 MS Dhoni (34) RV Uthappa (15) 4/325 (45.3) 4/374 (50.0)
2 2nd 45 11.0 4.09 Tabarak Dar (19) JJ Atkinson (23) 1/4 (1.3) 2/49 (12.3)
2 6th 24 7.2 3.27 Irfan Ahmed (16) JPR Lamsam (6) 5/67 (22.1) 6/91 (29.3)
1 3rd 23 6.3 3.53 RG Sharma (8) MS Dhoni (15) 2/136 (18.3) 3/159 (24.6)
2 5th 13 4.4 2.78 CK Kruger (3) Irfan Ahmed (9) 4/54 (17.3) 5/67 (22.1)
2 8th 10 3.0 3.33 JPR Lamsam (6) Najeeb Amar (4) 7/99 (30.4) 8/109 (33.4)
2 9th 9 3.0 3.00 Afzaal Haider (0) Najeeb Amar (9) 8/109 (33.4) 9/118 (36.4)
1 2nd 9 4.0 2.25 G Gambhir (6) RG Sharma (3) 1/127 (14.3) 2/136 (18.3)
2 7th 8 1.1 6.85 Munir Dar (4) JPR Lamsam (4) 6/91 (29.3) 7/99 (30.4)
2 3rd 5 3.5 1.30 KH Butt (4) JJ Atkinson (0) 2/49 (12.3) 3/54 (16.2)
2 1st 4 1.3 2.66 Skhawat Ali (0) Tabarak Dar (2) - 1/4 (1.3)
2 10th 0 0.1 0.00 Nadeem Ahmed (0) Najeeb Amar (0) 9/118 (36.4) 10/118 (36.5)
2 4th 0 1.1 0.00 JJ Atkinson (0) CK Kruger (0) 3/54 (16.2) 4/54 (17.3)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships