National Cricket League, Rajshahi Division v Khulna Division at Rajshahi, Dec 21-24, 2008
Partnerships - Khulna Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 62 16.0 3.87 Robiul Islam Robi Nazmus Sadat - 1/62 (15.6)
2nd 50 12.1 4.10 Nazmus Sadat Saghir Hossain 1/62 (15.6) 2/112 (28.1)
3rd 17 3.5 4.43 Raihan Anas Saghir Hossain 2/112 (28.1) 3/129 (31.6)
4th 72 22.0 3.27 Tushar Imran Saghir Hossain 3/129 (31.6) 4/201 (53.6)
5th 0 0.4 0.00 Saghir Hossain Mohammad Salim 4/201 (53.6) 5/201 (54.4)
6th 3 1.4 1.80 Mohammad Salim Fariduddin 5/201 (54.4) 6/204 (56.2)
7th 12 3.5 3.13 Dolar Mahmud Fariduddin 6/204 (56.2) 7/216 (60.1)
8th 18 8.1 2.20 Mohammad Shakil Fariduddin 7/216 (60.1) 8/234 (68.2)
9th 1 1.0 1.00 Aslam Khan Fariduddin 8/234 (68.2) 9/235 (69.2)
10th 20* 4.4 4.28 Robiul Islam Fariduddin 9/235 (69.2) 9/255 (74.0)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
4 5th 108 33.0 3.27 Hamidul Islam Anisur Rahman 4/58 (17.1) 5/166 (50.1)
3 8th 77 11.3 6.69 Dolar Mahmud Fariduddin 7/212 (76.4) 8/289 (88.1)
3 7th 76 25.1 3.01 Raihan Anas Fariduddin 6/136 (51.3) 7/212 (76.4)
1 4th 72 22.0 3.27 Tushar Imran Saghir Hossain 3/129 (31.6) 4/201 (53.6)
4 8th 67 15.2 4.36 Delwar Hossain Sabbir Rahman 7/223 (60.6) 8/290 (76.2)
2 4th 67 21.1 3.16 Khaled Mashud Suhrawadi Shuvo 3/62 (15.5) 4/129 (36.6)
1 1st 62 16.0 3.87 Robiul Islam Robi Nazmus Sadat - 1/62 (15.6)
3 4th 53 16.4 3.18 Tushar Imran Mohammad Shakil 3/72 (24.6) 4/125 (41.4)
2 5th 52 12.0 4.33 Suhrawadi Shuvo Anisur Rahman 4/129 (36.6) 5/181 (48.6)
1 2nd 50 12.1 4.10 Nazmus Sadat Saghir Hossain 1/62 (15.6) 2/112 (28.1)
3 1st 39 11.1 3.49 Nazmus Sadat Robiul Islam Robi - 1/39 (11.1)
2 1st 38 10.2 3.67 Jahurul Islam Hamidul Islam - 1/38 (10.2)
2 7th 37 5.5 6.34 Mushfiqur Rahman Sabbir Rahman 6/188 (50.4) 7/225 (56.3)
3 9th 34 14.5 2.29 Fariduddin Aslam Khan 8/289 (88.1) 9/323 (102.6)
4 6th 33 4.5 6.82 Anisur Rahman Sabbir Rahman 5/166 (50.1) 6/199 (54.6)
4 7th 24 6.0 4.00 Mushfiqur Rahman Sabbir Rahman 6/199 (54.6) 7/223 (60.6)
3 10th 24 2.5 8.47 Aslam Khan Robiul Islam 9/323 (102.6) 10/347 (105.5)
2 3rd 24 5.2 4.50 Hamidul Islam Suhrawadi Shuvo 2/38 (10.3) 3/62 (15.5)
4 9th 22 7.1 3.06 Sabbir Rahman Alamgir Kabir 8/290 (76.2) 9/312 (83.3)
3 2nd 21 8.4 2.42 Robiul Islam Robi Saghir Hossain 1/39 (11.1) 2/60 (19.5)
1 10th 20* 4.4 4.28 Robiul Islam Fariduddin 9/235 (69.2) 9/255 (74.0)
4 2nd 20 7.3 2.66 Khaled Mashud Shakil Haider 1/17 (3.5) 2/37 (11.2)
1 8th 18 8.1 2.20 Mohammad Shakil Fariduddin 7/216 (60.1) 8/234 (68.2)
4 1st 17 3.5 4.43 Jahurul Islam Shakil Haider - 1/17 (3.5)
1 3rd 17 3.5 4.43 Raihan Anas Saghir Hossain 2/112 (28.1) 3/129 (31.6)
2 9th 15 4.2 3.46 Delwar Hossain Sabbir Rahman 8/232 (58.3) 9/247 (62.5)
4 4th 14 2.5 4.94 Shakil Haider Anisur Rahman 3/44 (14.2) 4/58 (17.1)
3 3rd 12 5.1 2.32 Saghir Hossain Mohammad Shakil 2/60 (19.5) 3/72 (24.6)
1 7th 12 3.5 3.13 Dolar Mahmud Fariduddin 6/204 (56.2) 7/216 (60.1)
4 10th 11 3.2 3.30 Shafiul Islam Alamgir Kabir 9/312 (83.3) 10/323 (86.5)
3 6th 10 8.1 1.22 Mohammad Salim Raihan Anas 5/126 (43.2) 6/136 (51.3)
4 3rd 7 3.0 2.33 Suhrawadi Shuvo Shakil Haider 2/37 (11.2) 3/44 (14.2)
2 8th 7 2.0 3.50 Alamgir Kabir Sabbir Rahman 7/225 (56.3) 8/232 (58.3)
2 6th 7 1.4 4.20 Anisur Rahman Sabbir Rahman 5/181 (48.6) 6/188 (50.4)
2 10th 4 0.3 8.00 Sabbir Rahman Shafiul Islam 9/247 (62.5) 10/251 (63.2)
1 6th 3 1.4 1.80 Mohammad Salim Fariduddin 5/201 (54.4) 6/204 (56.2)
3 5th 1 1.4 0.60 Mohammad Shakil Raihan Anas 4/125 (41.4) 5/126 (43.2)
1 9th 1 1.0 1.00 Aslam Khan Fariduddin 8/234 (68.2) 9/235 (69.2)
2 2nd 0 0.1 0.00 Shakil Haider Hamidul Islam 1/38 (10.2) 2/38 (10.3)
1 5th 0 0.4 0.00 Saghir Hossain Mohammad Salim 4/201 (53.6) 5/201 (54.4)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships