Ispahani Mirzapore Tea National Cricket League, Barisal Division v Rajshahi Division at Barisal, Apr 13-16, 2005
Partnerships - Barisal Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 9 4.1 2.16 Bikash Sharma Imran Ahmed - 1/9 (4.1)
2nd 9 2.2 3.85 Imran Ahmed Hannan Sarkar 1/9 (4.1) 2/18 (6.3)
3rd 8 2.5 2.82 Hannan Sarkar Nasiruddin Faruque 2/18 (6.3) 3/26 (9.2)
4th 44 9.0 4.88 Nasiruddin Faruque Prosenjit Joy 3/26 (9.2) 4/70 (18.2)
5th 11 9.2 1.17 Prosenjit Joy Towhid Hossain 4/70 (18.2) 5/81 (27.4)
6th 1 1.2 0.75 Jahidur Rahman Towhid Hossain 5/81 (27.4) 6/82 (28.6)
7th 21 9.5 2.13 Towhid Hossain Mosharraf Hossain 6/82 (28.6) 7/103 (38.5)
8th 112 42.3 2.63 Mosharraf Hossain Ali Arman 7/103 (38.5) 8/215 (81.2)
9th 23 6.1 3.72 Ali Arman Mohammad Sharif 8/215 (81.2) 9/238 (87.3)
10th 24 6.1 3.89 Mohammad Sharif Anisur Rahman 9/238 (87.3) 10/262 (93.4)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 8th 112 42.3 2.63 Mosharraf Hossain Ali Arman 7/103 (38.5) 8/215 (81.2)
2 3rd 102 32.1 3.17 Farhad Reza Naeem Islam 2/17 (4.2) 3/119 (36.3)
4 1st 67 8.0 8.37 Raqibul Hasan Jahurul Islam - 1/67 (7.6)
3 1st 64 8.0 8.00 Imran Ahmed Hannan Sarkar - 1/64 (7.6)
2 8th 57 14.3 3.93 Mohammad Shahzada Rezwanul Islam 7/235 (87.3) 8/292 (101.6)
2 4th 57 23.2 2.44 Mushfiqur Rahman Naeem Islam 3/119 (36.3) 4/176 (59.5)
1 4th 44 9.0 4.88 Nasiruddin Faruque Prosenjit Joy 3/26 (9.2) 4/70 (18.2)
2 9th 38 16.5 2.25 Alamgir Kabir Rezwanul Islam 8/292 (101.6) 9/330 (118.5)
2 5th 32 14.5 2.15 Hasanuzzaman Rozel Naeem Islam 4/176 (59.5) 5/208 (74.4)
3 8th 31 16.3 1.87 Ali Arman Bikash Sharma 7/126 (38.4) 8/157 (55.1)
3 2nd 30 5.5 5.14 Hannan Sarkar Nasiruddin Faruque 1/64 (7.6) 2/94 (13.5)
2 10th 30 8.2 3.60 Saifullah Khan Rezwanul Islam 9/330 (118.5) 10/360 (127.1)
2 7th 25 7.5 3.19 Naeem Islam Rezwanul Islam 6/210 (79.4) 7/235 (87.3)
1 10th 24 6.1 3.89 Mohammad Sharif Anisur Rahman 9/238 (87.3) 10/262 (93.4)
1 9th 23 6.1 3.72 Ali Arman Mohammad Sharif 8/215 (81.2) 9/238 (87.3)
1 7th 21 9.5 2.13 Towhid Hossain Mosharraf Hossain 6/82 (28.6) 7/103 (38.5)
3 10th 18 6.5 2.63 Bikash Sharma Jahidur Rahman 9/161 (55.3) 10/179 (62.2)
3 4th 18 15.4 1.14 Prosenjit Joy Mohammad Sharif 3/94 (14.2) 4/112 (29.6)
4 2nd 17* 2.5 6.00 Jahurul Islam Farhad Reza 1/67 (7.6) 1/84 (10.5)
2 1st 15 3.3 4.28 Jahurul Islam Raqibul Hasan - 1/15 (3.3)
1 5th 11 9.2 1.17 Prosenjit Joy Towhid Hossain 4/70 (18.2) 5/81 (27.4)
1 2nd 9 2.2 3.85 Imran Ahmed Hannan Sarkar 1/9 (4.1) 2/18 (6.3)
1 1st 9 4.1 2.16 Bikash Sharma Imran Ahmed - 1/9 (4.1)
3 5th 8 2.3 3.20 Mohammad Sharif Towhid Hossain 4/112 (29.6) 5/120 (32.3)
1 3rd 8 2.5 2.82 Hannan Sarkar Nasiruddin Faruque 2/18 (6.3) 3/26 (9.2)
3 7th 6 2.4 2.25 Mosharraf Hossain Ali Arman 6/120 (35.6) 7/126 (38.4)
3 9th 4 0.2 12.00 Anisur Rahman Bikash Sharma 8/157 (55.1) 9/161 (55.3)
2 6th 2 5.0 0.40 Anisur Rahman Naeem Islam 5/208 (74.4) 6/210 (79.4)
2 2nd 2 0.5 2.40 Raqibul Hasan Farhad Reza 1/15 (3.3) 2/17 (4.2)
1 6th 1 1.2 0.75 Jahidur Rahman Towhid Hossain 5/81 (27.4) 6/82 (28.6)
3 6th 0 3.3 0.00 Towhid Hossain Mosharraf Hossain 5/120 (32.3) 6/120 (35.6)
3 3rd 0 0.3 0.00 Nasiruddin Faruque Mohammad Sharif 2/94 (13.5) 3/94 (14.2)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships