Ranji Trophy, Delhi v Andhra at Delhi, Nov 16-19, 2004
Partnerships - Delhi 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 56 20.5 2.68 S Dhawan A Chopra - 1/56 (20.5)
2nd 60 21.4 2.76 V Dahiya A Chopra 1/56 (20.5) 2/116 (42.3)
3rd 142 47.5 2.96 A Chopra M Manhas 2/116 (42.3) 3/258 (90.2)
4th 4 1.2 3.00 M Manhas R Bhatia 3/258 (90.2) 4/262 (91.4)
5th 50 13.1 3.79 R Bhatia A Jadeja 4/262 (91.4) 5/312 (104.5)
6th 46 13.3 3.40 A Bali A Jadeja 5/312 (104.5) 6/358 (118.2)
7th 81 23.0 3.52 NS Negi A Jadeja 6/358 (118.2) 7/439 (141.2)
8th 37 4.4 7.92 Sarandeep Singh A Jadeja 7/439 (141.2) 8/476 (145.6)
9th 11 2.0 5.50 Kunal Lal A Jadeja 8/476 (145.6) 9/487 (147.6)
10th 4* 0.3 8.00 A Jadeja S Gill 9/487 (147.6) 9/491 (148.3)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 3rd 142 47.5 2.96 A Chopra M Manhas 2/116 (42.3) 3/258 (90.2)
2 7th 118 28.0 4.21 AS Verma KS Sahabuddin 6/140 (56.3) 7/258 (84.3)
1 7th 81 23.0 3.52 NS Negi A Jadeja 6/358 (118.2) 7/439 (141.2)
2 6th 76 27.2 2.78 RVC Prasad AS Verma 5/64 (29.1) 6/140 (56.3)
1 2nd 60 21.4 2.76 V Dahiya A Chopra 1/56 (20.5) 2/116 (42.3)
1 1st 56 20.5 2.68 S Dhawan A Chopra - 1/56 (20.5)
3 4th 54 26.4 2.02 LNP Reddy MSK Prasad 3/59 (17.4) 4/113 (44.2)
1 5th 50 13.1 3.79 R Bhatia A Jadeja 4/262 (91.4) 5/312 (104.5)
2 5th 46 16.4 2.76 Y Gnaneswara Rao AS Verma 4/18 (12.3) 5/64 (29.1)
1 6th 46 13.3 3.40 A Bali A Jadeja 5/312 (104.5) 6/358 (118.2)
2 8th 41 15.0 2.73 KS Sahabuddin M Faiq 7/258 (84.3) 8/299 (99.3)
3 6th 38* 21.4 1.75 MSK Prasad AS Verma 5/114 (45.3) 5/152 (67.1)
1 8th 37 4.4 7.92 Sarandeep Singh A Jadeja 7/439 (141.2) 8/476 (145.6)
3 3rd 23 9.2 2.46 Y Gnaneswara Rao LNP Reddy 2/36 (8.2) 3/59 (17.4)
3 2nd 22 4.0 5.50 M Faiq LNP Reddy 1/14 (4.2) 2/36 (8.2)
3 1st 14 4.2 3.23 AS Pathak LNP Reddy - 1/14 (4.2)
1 9th 11 2.0 5.50 Kunal Lal A Jadeja 8/476 (145.6) 9/487 (147.6)
2 9th 8 2.3 3.20 AG Praveen M Faiq 8/299 (99.3) 9/307 (101.6)
2 1st 7 6.1 1.13 AS Pathak LNP Reddy - 1/7 (6.1)
2 3rd 5 2.3 2.00 LNP Reddy Y Gnaneswara Rao 2/12 (9.1) 3/17 (11.4)
2 2nd 5 3.0 1.66 M Suresh LNP Reddy 1/7 (6.1) 2/12 (9.1)
1 10th 4* 0.3 8.00 A Jadeja S Gill 9/487 (147.6) 9/491 (148.3)
2 10th 4 1.3 2.66 D Kalyankrishna M Faiq 9/307 (101.6) 10/311 (103.3)
1 4th 4 1.2 3.00 M Manhas R Bhatia 3/258 (90.2) 4/262 (91.4)
3 5th 1 1.1 0.85 M Suresh MSK Prasad 4/113 (44.2) 5/114 (45.3)
2 4th 1 0.5 1.20 MSK Prasad Y Gnaneswara Rao 3/17 (11.4) 4/18 (12.3)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships