Buchi Babu Invitational Tournament, Group C: Bengal Cricket Association XI v Kerala Cricket Association XI at Chennai, Aug 17-18, 2011
Partnerships - Bengal Cricket Association XI innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 0 0.4 0.00 RB Banerjee PA Bhattacharjee - 1/0 (0.4)
2nd 22 13.2 1.65 PA Bhattacharjee AN Ghosh 1/0 (0.4) 2/22 (13.6)
3rd 86 27.1 3.16 SG Das AN Ghosh 2/22 (13.6) 3/108 (41.1)
4th 109 27.2 3.98 AN Ghosh AA Nandi 3/108 (41.1) 4/217 (68.3)
5th 1 1.0 1.00 UU Mukherjee AA Nandi 4/217 (68.3) 5/218 (69.3)
6th 48 12.2 3.89 AA Nandi SS Mondal 5/218 (69.3) 6/266 (81.5)
7th 6 2.0 3.00 SS Mondal A Ghosh 6/266 (81.5) 7/272 (83.5)
8th 9 2.0 4.50 AP Gupta A Ghosh 7/272 (83.5) 8/281 (85.5)
9th 7 1.1 6.00 Mohammed Shami A Ghosh 8/281 (85.5) 9/288 (86.6)
10th 6 2.1 2.76 Ravikant Singh A Ghosh 9/288 (86.6) 10/294 (89.1)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
2 5th 121* 23.5 5.07 KJ Rakesh Sachin Baby 4/177 (51.2) 4/298 (75.1)
1 4th 109 27.2 3.98 AN Ghosh AA Nandi 3/108 (41.1) 4/217 (68.3)
1 3rd 86 27.1 3.16 SG Das AN Ghosh 2/22 (13.6) 3/108 (41.1)
2 2nd 69 20.1 3.42 AM Hegde RM Fernandez 1/10 (3.2) 2/79 (23.3)
2 4th 59 16.4 3.54 RV Gomez Sachin Baby 3/118 (34.4) 4/177 (51.2)
1 6th 48 12.2 3.89 AA Nandi SS Mondal 5/218 (69.3) 6/266 (81.5)
2 3rd 39 11.1 3.49 RM Fernandez Sachin Baby 2/79 (23.3) 3/118 (34.4)
1 2nd 22 13.2 1.65 PA Bhattacharjee AN Ghosh 1/0 (0.4) 2/22 (13.6)
2 1st 10 3.2 3.00 VA Jagadeesh AM Hegde - 1/10 (3.2)
1 8th 9 2.0 4.50 AP Gupta A Ghosh 7/272 (83.5) 8/281 (85.5)
1 9th 7 1.1 6.00 Mohammed Shami A Ghosh 8/281 (85.5) 9/288 (86.6)
1 10th 6 2.1 2.76 Ravikant Singh A Ghosh 9/288 (86.6) 10/294 (89.1)
1 7th 6 2.0 3.00 SS Mondal A Ghosh 6/266 (81.5) 7/272 (83.5)
1 5th 1 1.0 1.00 UU Mukherjee AA Nandi 4/217 (68.3) 5/218 (69.3)
1 1st 0 0.4 0.00 RB Banerjee PA Bhattacharjee - 1/0 (0.4)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships