National Cricket League, Rajshahi Division v Rangpur Division at Bogra, Oct 23-25, 2011
Partnerships - Rajshahi Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 6 3.1 1.89 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/6 (3.1)
2nd 0 0.2 0.00 Junaid Siddique Myshukur Rahaman 1/6 (3.1) 2/6 (3.3)
3rd 31 5.0 6.20 Jahurul Islam Myshukur Rahaman 2/6 (3.3) 3/37 (8.3)
4th 5 2.0 2.50 Myshukur Rahaman Farhad Hossain 3/37 (8.3) 4/42 (10.3)
5th 36 9.2 3.85 Sabbir Rahman Farhad Hossain 4/42 (10.3) 5/78 (19.5)
6th 45 12.2 3.64 Farhad Reza Farhad Hossain 5/78 (19.5) 6/123 (32.1)
7th 8 6.3 1.23 Jubair Ahmed Farhad Hossain 6/123 (32.1) 7/131 (38.4)
8th 8 5.5 1.37 Mohammad Shahzada Farhad Hossain 7/131 (38.4) 8/139 (44.3)
9th 5 2.1 2.30 Farhad Hossain Delwar Hossain 8/139 (44.3) 9/144 (46.4)
10th 62 10.1 6.09 Saqlain Sajib Delwar Hossain 9/144 (46.4) 10/206 (56.5)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
2 6th 92 27.4 3.32 Dhiman Ghosh Tariq Ahmed 5/84 (33.5) 6/176 (61.3)
1 10th 62 10.1 6.09 Saqlain Sajib Delwar Hossain 9/144 (46.4) 10/206 (56.5)
3 3rd 45 12.3 3.60 Junaid Siddique Jahurul Islam 2/22 (5.5) 3/67 (18.2)
1 6th 45 12.2 3.64 Farhad Reza Farhad Hossain 5/78 (19.5) 6/123 (32.1)
3 6th 42 15.4 2.68 Jubair Ahmed Farhad Hossain 5/121 (31.6) 6/163 (47.4)
2 3rd 42 10.3 4.00 Mahmudul Hasan Liton Das 2/34 (18.1) 3/76 (28.4)
3 7th 39 16.3 2.36 Farhad Reza Farhad Hossain 6/163 (47.4) 7/202 (64.1)
1 5th 36 9.2 3.85 Sabbir Rahman Farhad Hossain 4/42 (10.3) 5/78 (19.5)
4 5th 34 14.0 2.42 Dhiman Ghosh Mahmudul Hasan 4/65 (15.2) 5/99 (29.2)
1 3rd 31 5.0 6.20 Jahurul Islam Myshukur Rahaman 2/6 (3.3) 3/37 (8.3)
3 4th 29 8.3 3.41 Jahurul Islam Farhad Hossain 3/67 (18.2) 4/96 (26.5)
2 10th 27 5.0 5.40 Subashis Roy Saymon Ahmed 9/203 (71.5) 10/230 (76.5)
3 5th 25 5.1 4.83 Sabbir Rahman Farhad Hossain 4/96 (26.5) 5/121 (31.6)
4 1st 24 5.2 4.50 Ariful Haque Liton Das - 1/24 (5.2)
2 2nd 23 12.0 1.91 Tanbir Hayder Liton Das 1/11 (6.1) 2/34 (18.1)
3 1st 21 5.1 4.06 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/21 (5.1)
4 4th 19 5.4 3.35 Tariq Ahmed Mahmudul Hasan 3/46 (9.4) 4/65 (15.2)
2 8th 19 5.4 3.35 Alauddin Babu Saymon Ahmed 7/183 (65.2) 8/202 (70.6)
4 2nd 12 2.3 4.80 Tanbir Hayder Liton Das 1/24 (5.2) 2/36 (7.5)
2 1st 11 6.1 1.78 Ariful Haque Liton Das - 1/11 (6.1)
4 8th 10 4.1 2.40 Sajedul Islam Saymon Ahmed 7/111 (36.5) 8/121 (40.6)
4 3rd 10 1.5 5.45 Liton Das Mahmudul Hasan 2/36 (7.5) 3/46 (9.4)
2 5th 8 4.5 1.65 Liton Das Tariq Ahmed 4/76 (28.6) 5/84 (33.5)
1 8th 8 5.5 1.37 Mohammad Shahzada Farhad Hossain 7/131 (38.4) 8/139 (44.3)
1 7th 8 6.3 1.23 Jubair Ahmed Farhad Hossain 6/123 (32.1) 7/131 (38.4)
4 9th 7 1.1 6.00 Saymon Ahmed Abdur Rahman 8/121 (40.6) 9/128 (42.1)
3 8th 7 2.1 3.23 Farhad Hossain Mohammad Shahzada 7/202 (64.1) 8/209 (66.2)
2 7th 7 3.5 1.82 Tariq Ahmed Saymon Ahmed 6/176 (61.3) 7/183 (65.2)
4 7th 6 4.0 1.50 Alauddin Babu Saymon Ahmed 6/105 (32.5) 7/111 (36.5)
4 6th 6 3.3 1.71 Mahmudul Hasan Saymon Ahmed 5/99 (29.2) 6/105 (32.5)
1 1st 6 3.1 1.89 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/6 (3.1)
1 9th 5 2.1 2.30 Farhad Hossain Delwar Hossain 8/139 (44.3) 9/144 (46.4)
1 4th 5 2.0 2.50 Myshukur Rahaman Farhad Hossain 3/37 (8.3) 4/42 (10.3)
3 10th 1 0.2 3.00 Mohammad Shahzada Saqlain Sajib 9/209 (66.4) 10/210 (66.6)
3 2nd 1 0.4 1.50 Myshukur Rahaman Junaid Siddique 1/21 (5.1) 2/22 (5.5)
2 9th 1 0.5 1.20 Abdur Rahman Saymon Ahmed 8/202 (70.6) 9/203 (71.5)
4 10th 0 0.1 0.00 Subashis Roy Abdur Rahman 9/128 (42.1) 10/128 (42.2)
3 9th 0 0.2 0.00 Delwar Hossain Mohammad Shahzada 8/209 (66.2) 9/209 (66.4)
2 4th 0 0.2 0.00 Sajedul Islam Liton Das 3/76 (28.4) 4/76 (28.6)
1 2nd 0 0.2 0.00 Junaid Siddique Myshukur Rahaman 1/6 (3.1) 2/6 (3.3)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships