Minor Counties Championship, Eastern Division: Buckinghamshire v Lincolnshire at Tring, Jul 22-24, 2012
Partnerships - Buckinghamshire 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 23 H Taj FI Qureshi - 1/23
2nd 38 FI Qureshi MB Loye 1/23 2/61
3rd 70 MB Loye MJ Payne 2/61 3/131
4th 2 MJ Payne JC Harrison 3/131 4/133
5th 5 DRJ Cranfield-Thompson JC Harrison 4/133 5/138
6th 0 JI Pope JC Harrison 5/138 6/138
7th 1 SA Khalid JC Harrison 6/138 7/139
8th 0 D King JC Harrison 7/139 8/139
9th 6 Faisal Ali JC Harrison 8/139 9/145
10th 14 SF Stanway JC Harrison 9/145 10/159 (55.5)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
3 5th 127 JC Harrison DRJ Cranfield-Thompson 4/160 5/287
4 5th 83 PG Cook MP Dowman 4/68 5/151
1 3rd 70 MB Loye MJ Payne 2/61 3/131
3 3rd 69 MJ Payne MB Loye 2/40 3/109
3 4th 51 MB Loye JC Harrison 3/109 4/160
4 7th 40 LR Andrews BW Houston 6/154 7/194
1 2nd 38 FI Qureshi MB Loye 1/23 2/61
4 2nd 37 JH Morgan DJ Birch 1/29 2/66
2 6th 36 PG Cook BW Houston 5/81 6/117
2 2nd 35 DJ Birch JH Morgan 1/15 2/50
4 1st 29 A Patel DJ Birch - 1/29
2 7th 27 BW Houston LR Andrews 6/117 7/144
3 1st 26 H Taj FI Qureshi - 1/26
2 10th 23 JEP Darke LR Andrews 9/156 10/179 (61.3)
1 1st 23 H Taj FI Qureshi - 1/23
3 6th 18 DRJ Cranfield-Thompson JI Pope 5/287 6/305
4 9th 17 AB Shepherd OE Burford 8/194 9/211
2 1st 15 A Patel DJ Birch - 1/15
3 2nd 14 FI Qureshi MB Loye 1/26 2/40
1 10th 14 SF Stanway JC Harrison 9/145 10/159 (55.5)
2 8th 12 OE Burford LR Andrews 7/144 8/156
2 3rd 12 JR Cheer JH Morgan 2/50 3/62
2 5th 11 JH Morgan PG Cook 4/70 5/81
2 4th 8 MP Dowman JH Morgan 3/62 4/70
3 10th 6 Faisal Ali SF Stanway 9/318 10/324 (97.3)
3 8th 6 D King JI Pope 7/311 8/317
3 7th 6 SA Khalid JI Pope 6/305 7/311
1 9th 6 Faisal Ali JC Harrison 8/139 9/145
1 5th 5 DRJ Cranfield-Thompson JC Harrison 4/133 5/138
4 10th 3 JEP Darke OE Burford 9/211 10/214 (76.3)
4 6th 3 MP Dowman LR Andrews 5/151 6/154
4 3rd 2 DJ Birch JR Cheer 2/66 3/68
1 4th 2 MJ Payne JC Harrison 3/131 4/133
3 9th 1 JI Pope Faisal Ali 8/317 9/318
1 7th 1 SA Khalid JC Harrison 6/138 7/139
4 8th 0 BW Houston OE Burford 7/194 8/194
4 4th 0 JR Cheer MP Dowman 3/68 4/68
2 9th 0 AB Shepherd LR Andrews 8/156 9/156
1 8th 0 D King JC Harrison 7/139 8/139
1 6th 0 JI Pope JC Harrison 5/138 6/138
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships