Singapore Cricket Club T20 Tournament, Group B: Singapore Cricket Club v Madras Cricket Club at Singapore, Aug 25, 2012
Partnerships - Madras Cricket Club innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 10 2.0 5.00 S Vidyut J Hariesh - 1/10 (1.6)
2nd 16 2.4 6.00 J Hariesh Y Nagar 1/10 (1.6) 2/26 (4.4)
3rd 5 1.3 3.33 Y Nagar SP Nathan 2/26 (4.4) 3/31 (6.1)
4th 5 0.3 10.00 SP Nathan SV Saravanan 3/31 (6.1) 4/36 (6.4)
5th 31 5.0 6.20 S Sriram SV Saravanan 4/36 (6.4) 5/67 (11.4)
6th 5 1.3 3.33 SV Saravanan HK Badani 5/67 (11.4) 6/72 (13.1)
7th 47 4.4 10.07 G Gopal HK Badani 6/72 (13.1) 7/119 (17.5)
8th 21 2.1 9.69 R Jesuraj HK Badani 7/119 (17.5) 8/140 (19.6)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 7th 47 4.4 10.07 G Gopal HK Badani 6/72 (13.1) 7/119 (17.5)
2 3rd 36 4.2 8.30 AD de Lange A Goldsmith 2/54 (6.1) 3/90 (10.3)
2 2nd 32 2.5 11.29 S Khushrushahi A Goldsmith 1/22 (3.2) 2/54 (6.1)
1 5th 31 5.0 6.20 S Sriram SV Saravanan 4/36 (6.4) 5/67 (11.4)
2 8th 25 4.3 5.55 R Hands PT Muruthi 7/105 (13.6) 8/130 (18.3)
2 1st 22 3.2 6.60 B King S Khushrushahi - 1/22 (3.2)
1 8th 21 2.1 9.69 R Jesuraj HK Badani 7/119 (17.5) 8/140 (19.6)
1 2nd 16 2.4 6.00 J Hariesh Y Nagar 1/10 (1.6) 2/26 (4.4)
2 9th 12* 1.1 10.28 PT Muruthi J Manoj-Kumar 8/130 (18.3) 8/142 (19.4)
2 4th 10 0.5 12.00 A Goldsmith R Hands 3/90 (10.3) 4/100 (11.2)
1 1st 10 2.0 5.00 S Vidyut J Hariesh - 1/10 (1.6)
1 6th 5 1.3 3.33 SV Saravanan HK Badani 5/67 (11.4) 6/72 (13.1)
1 4th 5 0.3 10.00 SP Nathan SV Saravanan 3/31 (6.1) 4/36 (6.4)
1 3rd 5 1.3 3.33 Y Nagar SP Nathan 2/26 (4.4) 3/31 (6.1)
2 5th 3 1.3 2.00 RA Hussien R Hands 4/100 (11.2) 5/103 (12.5)
2 7th 2 1.0 2.00 MJ D'Souza R Hands 6/103 (12.6) 7/105 (13.6)
2 6th 0 0.1 0.00 A Vijayan R Hands 5/103 (12.5) 6/103 (12.6)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships