National Cricket League, Dhaka Metropolis v Rajshahi Division at Dhaka, Nov 23-26, 2012
Partnerships - Rajshahi Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 75 23.3 3.19 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/75 (23.3)
2nd 28 14.1 1.97 Jahurul Islam Myshukur Rahaman 1/75 (23.3) 2/103 (37.4)
3rd 36 18.0 2.00 Farhad Hossain Myshukur Rahaman 2/103 (37.4) 3/139 (55.4)
4th 50 13.5 3.61 Junaid Siddique Myshukur Rahaman 3/139 (55.4) 4/189 (69.3)
5th 25 10.2 2.41 Myshukur Rahaman Hamidul Islam 4/189 (69.3) 5/214 (79.5)
6th 21 8.2 2.52 Farhad Reza Hamidul Islam 5/214 (79.5) 6/235 (88.1)
7th 5 4.5 1.03 Hamidul Islam Muktar Ali 6/235 (88.1) 7/240 (92.6)
8th 5 2.3 2.00 Sunzamul Islam Muktar Ali 7/240 (92.6) 8/245 (95.3)
9th 7 2.2 3.00 Muktar Ali Shafiul Islam 8/245 (95.3) 9/252 (97.5)
10th 4 1.5 2.18 Saqlain Sajib Shafiul Islam 9/252 (97.5) 10/256 (99.4)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
4 6th 81 29.2 2.76 Asif Ahmed Marshall Ayub 5/190 (52.5) 6/271 (82.1)
4 5th 77 19.1 4.01 Mehrab Hossain jnr Asif Ahmed 4/113 (33.4) 5/190 (52.5)
1 1st 75 23.3 3.19 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/75 (23.3)
4 3rd 71 19.0 3.73 Shamsur Rahman Asif Ahmed 2/21 (10.4) 3/92 (29.4)
1 4th 50 13.5 3.61 Junaid Siddique Myshukur Rahaman 3/139 (55.4) 4/189 (69.3)
3 6th 45 12.0 3.75 Muktar Ali Hamidul Islam 5/127 (38.4) 6/172 (50.4)
3 7th 40 7.2 5.45 Shafiul Islam Hamidul Islam 6/172 (50.4) 7/212 (57.6)
4 8th 37 9.3 3.89 Sharifullah Suleman Khan 7/281 (86.4) 8/318 (96.1)
3 2nd 36* Jahurul Islam Myshukur Rahaman 1/31 (7.4) 1/67
2 6th 36 11.5 3.04 Marshall Ayub Saghir Hossain 5/49 (18.1) 6/85 (29.6)
1 3rd 36 18.0 2.00 Farhad Hossain Myshukur Rahaman 2/103 (37.4) 3/139 (55.4)
3 4th 35 12.0 2.91 Farhad Hossain Hamidul Islam 3/89 (25.3) 4/124 (37.3)
3 9th 34 8.3 4.00 Saqlain Sajib Hamidul Islam 8/213 (58.3) 9/247 (66.6)
3 1st 31 7.4 4.04 Mizanur Rahman Myshukur Rahaman - 1/31 (7.4)
3 10th 28 5.5 4.80 Hamidul Islam Jahurul Islam 9/247 (66.6) 10/275 (72.5)
1 2nd 28 14.1 1.97 Jahurul Islam Myshukur Rahaman 1/75 (23.3) 2/103 (37.4)
1 5th 25 10.2 2.41 Myshukur Rahaman Hamidul Islam 4/189 (69.3) 5/214 (79.5)
2 5th 22 5.4 3.88 Shamsur Rahman Marshall Ayub 4/27 (12.3) 5/49 (18.1)
4 4th 21 4.0 5.25 Arafat Sunny Asif Ahmed 3/92 (29.4) 4/113 (33.4)
1 6th 21 8.2 2.52 Farhad Reza Hamidul Islam 5/214 (79.5) 6/235 (88.1)
4 2nd 17 6.4 2.55 Tasamul Haque Asif Ahmed 1/4 (3.6) 2/21 (10.4)
2 8th 17 7.5 2.17 Arafat Sunny Saghir Hossain 7/89 (33.1) 8/106 (40.6)
2 10th 14 6.0 2.33 Tareq Aziz Saghir Hossain 9/115 (43.2) 10/129 (49.2)
3 3rd 13 4.2 3.00 Junaid Siddique Farhad Hossain 2/76 (21.1) 3/89 (25.3)
4 7th 10 4.3 2.22 Marshall Ayub Suleman Khan 6/271 (82.1) 7/281 (86.4)
2 2nd 10 5.1 1.93 Suleman Khan Shamsur Rahman 1/2 (1.1) 2/12 (6.2)
3 2nd 9 Myshukur Rahaman Junaid Siddique 1/67 2/76 (21.1)
2 9th 9 2.2 3.85 Abu Hider Saghir Hossain 8/106 (40.6) 9/115 (43.2)
2 3rd 9 2.2 3.85 Asif Ahmed Shamsur Rahman 2/12 (6.2) 3/21 (8.4)
1 9th 7 2.2 3.00 Muktar Ali Shafiul Islam 8/245 (95.3) 9/252 (97.5)
4 9th 6 2.3 2.40 Abu Hider Suleman Khan 8/318 (96.1) 9/324 (98.4)
2 4th 6 3.5 1.56 Mehrab Hossain jnr Shamsur Rahman 3/21 (8.4) 4/27 (12.3)
1 8th 5 2.3 2.00 Sunzamul Islam Muktar Ali 7/240 (92.6) 8/245 (95.3)
1 7th 5 4.5 1.03 Hamidul Islam Muktar Ali 6/235 (88.1) 7/240 (92.6)
4 1st 4 4.0 1.00 Saghir Hossain Tasamul Haque - 1/4 (3.6)
2 7th 4 3.1 1.26 Sharifullah Saghir Hossain 6/85 (29.6) 7/89 (33.1)
1 10th 4 1.5 2.18 Saqlain Sajib Shafiul Islam 9/252 (97.5) 10/256 (99.4)
3 5th 3 1.1 2.57 Farhad Reza Hamidul Islam 4/124 (37.3) 5/127 (38.4)
4 10th 2 1.3 1.33 Tareq Aziz Suleman Khan 9/324 (98.4) 10/326 (100.1)
2 1st 2 1.1 1.71 Tasamul Haque Suleman Khan - 1/2 (1.1)
3 8th 1 0.3 2.00 Sunzamul Islam Hamidul Islam 7/212 (57.6) 8/213 (58.3)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships