Bangladesh tour of Sri Lanka, 2nd Test: Sri Lanka v Bangladesh at Colombo (SSC), Jul 28-31, 2002
Sri Lanka won by 288 runs
28,29,30,31 July 2002 (5-day match)
Sri Lanka - 1st innings
MG Vandort - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 30 4 0 0 5 0 0 0 24 39 61.53
Talha Jubair 19 3 1 0 1 0 0 0 9 24 37.50
Tapash Baisya 17 1 2 2 3 0 0 0 23 25 92.00
Fahim Muntasir 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
Alok Kapali 11 0 0 0 1 0 0 0 lbw 4 12 33.33
J Mubarak - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 9 0 1 0 0 0 0 0 2 10 20.00
Talha Jubair 17 1 0 0 1 0 0 0 5 19 26.31
Tapash Baisya 14 1 2 0 3 0 0 0 lbw 17 20 85.00
MN Nawaz - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
Talha Jubair 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
Tapash Baisya 10 1 0 0 2 0 0 0 9 13 69.23
Fahim Muntasir 18 0 1 0 1 0 0 0 caught 6 20 30.00
Alok Kapali 1 1 0 0 1 0 0 0 5 3 166.66
HP Tillakaratne - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Fahim Muntasir 22 2 0 0 4 0 0 0 caught 18 28 64.28
ST Jayasuriya - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 6 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 7 14.28
Talha Jubair 13 5 0 0 2 0 0 0 13 20 65.00
Fahim Muntasir 3 7 0 1 0 0 0 0 10 11 90.90
Alok Kapali 26 10 5 0 7 0 1 0 54 49 110.20
Habibul Bashar 3 2 1 1 0 0 0 0 7 7 100.00
TT Samaraweera - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 18 1 1 0 0 0 0 0 caught 3 20 15.00
Talha Jubair 13 3 2 0 1 0 0 0 11 19 57.89
Fahim Muntasir 32 3 4 0 0 0 0 0 11 39 28.20
Alok Kapali 50 10 4 0 3 0 0 0 30 67 44.77
Habibul Bashar 8 3 0 0 0 0 0 0 3 11 27.27
HAPW Jayawardene - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 5 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 5 0.00
UDU Chandana - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
Talha Jubair 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9 22.22
Alok Kapali 17 5 0 0 3 0 0 0 caught 17 25 68.00
TCB Fernando - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 17 4 1 0 1 0 0 0 10 23 43.47
Talha Jubair 3 3 1 0 0 0 0 0 5 7 71.42
Tapash Baisya 6 1 1 0 2 0 0 0 11 10 110.00
Alok Kapali 5 1 1 0 0 0 0 0 3 7 42.85
WRS de Silva - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
Talha Jubair 11 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 12 33.33
Alok Kapali 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
MKGCP Lakshitha - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 15 2 0 0 0 0 0 0 2 17 11.76
Talha Jubair 8 1 0 1 5 0 0 0 caught 24 15 160.00
Tapash Baisya 6 1 0 0 1 0 0 0 5 8 62.50
Alok Kapali 3 1 0 0 2 0 0 0 9 6 150.00
Bangladesh - 2nd innings
Hannan Sarkar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 7 0 0 0 1 0 0 0 lbw 4 8 50.00
WRS de Silva 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
Al Sahariar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 9 0 0 0 1 0 0 0 4 10 40.00
WRS de Silva 9 0 0 0 2 0 0 0 8 11 72.72
ST Jayasuriya 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
Habibul Bashar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 11 0 1 0 0 0 0 0 lbw 2 12 16.66
WRS de Silva 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 150.00
ST Jayasuriya 6 0 1 0 0 0 0 0 2 7 28.57
MKGCP Lakshitha 6 0 0 0 1 0 0 0 4 7 57.14
Mohammad Ashraful - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
ST Jayasuriya 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
MKGCP Lakshitha 1 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 1 0.00
Tushar Imran - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
ST Jayasuriya 5 1 1 0 0 0 0 0 3 7 42.85
MKGCP Lakshitha 20 0 0 0 1 0 0 0 lbw 4 21 19.04
Khaled Mashud - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 27 3 0 0 0 0 0 0 3 30 10.00
WRS de Silva 6 1 1 0 1 0 0 0 7 9 77.77
MKGCP Lakshitha 4 1 0 0 1 0 0 0 5 6 83.33
TT Samaraweera 5 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 5 0.00
Alok Kapali - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 7 1 1 0 0 0 0 0 3 9 33.33
WRS de Silva 11 4 0 0 1 0 0 0 8 16 50.00
ST Jayasuriya 6 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 6 0.00
MKGCP Lakshitha 11 1 0 0 3 0 0 0 13 15 86.66
TT Samaraweera 14 5 1 0 0 0 0 0 7 20 35.00
UDU Chandana 4 0 0 0 2 0 0 0 8 6 133.33
Fahim Muntasir - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
WRS de Silva 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 150.00
MKGCP Lakshitha 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 75.00
TT Samaraweera 4 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 5 20.00
Tapash Baisya - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 15 2 2 0 2 0 0 0 14 21 66.66
WRS de Silva 8 4 1 0 1 0 0 0 10 14 71.42
ST Jayasuriya 6 1 3 0 1 0 0 0 11 11 100.00
MKGCP Lakshitha 11 0 0 0 1 0 0 0 4 12 33.33
TT Samaraweera 24 3 0 1 1 0 0 0 10 29 34.48
UDU Chandana 13 3 0 0 0 0 0 0 3 16 18.75
Manjural Islam - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
WRS de Silva 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.00
ST Jayasuriya 4 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 4 0.00
MKGCP Lakshitha 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
TT Samaraweera 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.00
UDU Chandana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
Talha Jubair - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
ST Jayasuriya 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
UDU Chandana 5 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 5 0.00
Sri Lanka - 3rd innings
MG Vandort - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 17 3 2 1 2 0 0 0 18 25 72.00
Talha Jubair 30 8 3 0 3 0 0 0 bowled 26 44 59.09
Alok Kapali 27 7 2 0 7 0 0 0 39 43 90.69
Tapash Baisya 12 8 1 0 1 0 0 0 14 22 63.63
Fahim Muntasir 23 9 2 0 4 0 0 0 29 38 76.31
Habibul Bashar 4 8 0 0 0 0 1 0 14 13 107.69
J Mubarak - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 14 1 2 1 0 0 0 0 8 18 44.44
Talha Jubair 18 0 2 1 0 0 0 0 7 21 33.33
Tapash Baisya 12 3 1 1 2 0 0 0 16 19 84.21
Fahim Muntasir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
MN Nawaz - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9 22.22
Talha Jubair 8 7 0 0 2 0 0 0 15 17 88.23
Alok Kapali 16 4 0 1 2 0 0 0 15 23 65.21
Tapash Baisya 6 1 0 1 1 0 0 0 8 9 88.88
Fahim Muntasir 59 5 4 1 2 0 0 0 24 71 33.80
Habibul Bashar 7 7 2 1 0 0 0 0 14 17 82.35
HP Tillakaratne - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Manjural Islam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Talha Jubair 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 66.66
Fahim Muntasir 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 75.00
Bangladesh - 4th innings
Hannan Sarkar - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 7 1 1 1 0 0 0 0 6 10 60.00
WRS de Silva 20 1 1 0 5 0 0 0 caught 23 27 85.18
MKGCP Lakshitha 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
Al Sahariar - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 11 0 1 0 1 0 0 0 6 13 46.15
WRS de Silva 3 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 3 0.00
Habibul Bashar - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
WRS de Silva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
MKGCP Lakshitha 1 1 1 0 0 0 0 0 caught 3 3 100.00
Mohammad Ashraful - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TCB Fernando 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
WRS de Silva 15 1 0 0 1 0 0 0 5 17 29.41
MKGCP Lakshitha 13 3 1 1 3 0 0 0 20 21 95.23
ST Jayasuriya 25 1 1 1 1 0 0 0 10 29 34.48
TT Samaraweera 11 5 1 0 5 0 0 0 caught 27 22 122.72
UDU Chandana 19 3 1 0 2 0 0 0 13 25 52.00
Tushar Imran - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
WRS de Silva 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
MKGCP Lakshitha 16 3 2 0 2 0 0 0 15 23 65.21
ST Jayasuriya 12 0 1 0 0 0 0 0 2 13 15.38
TT Samaraweera 5 2 0 0 2 0 0 0 10 9 111.11
UDU Chandana 1 0 0 0 0 0 0 0 stumped 0 1 0.00
Alok Kapali - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
WRS de Silva 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
MKGCP Lakshitha 19 2 0 1 1 0 0 0 9 23 39.13
ST Jayasuriya 11 0 1 0 0 0 0 0 2 12 16.66
TT Samaraweera 11 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 11 0.00
UDU Chandana 27 4 2 0 1 0 0 0 12 34 35.29
Khaled Mashud - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
WRS de Silva 14 1 2 0 0 0 0 0 5 17 29.41
TT Samaraweera 11 4 0 0 1 0 0 0 8 16 50.00
Tapash Baisya - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
WRS de Silva 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
TT Samaraweera 2 0 0 1 0 0 0 0 3 3 100.00
Fahim Muntasir - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
WRS de Silva 4 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 4 0.00
TT Samaraweera 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
Manjural Islam - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TT Samaraweera 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
Talha Jubair - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TT Samaraweera 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships