India tour of Australia, 2003/04 / Commentary

Border-Gavaskar Trophy - 3rd Test

Australia v India

Australia won by 9 wickets

Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150  | Overs 151-200

6.4

Agarkar to Ponting, no run

6.5

Agarkar to Ponting, FOUR

6.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 34/1   RT Ponting 4* (3b 1x4)

7.4

Khan to Ponting, no run

7.5

Khan to Ponting, no run

7.6

Khan to Ponting, no run

Australia 35/1   RT Ponting 4* (6b 1x4)

9.1

Nehra to Ponting, no run

9.2

Nehra to Ponting, no run

9.3

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 48/1   RT Ponting 5* (9b 1x4)

10.1

Agarkar to Ponting, no run

10.2

Agarkar to Ponting, no run

10.3

Agarkar to Ponting, no run

10.4

Agarkar to Ponting, FOUR

10.5

Agarkar to Ponting, no run

10.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 52/1   RT Ponting 9* (15b 2x4)

12.1

Agarkar to Ponting, 1 run

12.5

Agarkar to Ponting, no run

12.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 56/1   RT Ponting 10* (18b 2x4)

13.3

Nehra to Ponting, no run

13.4

Nehra to Ponting, no run

13.5

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 58/1   RT Ponting 11* (21b 2x4)

14.1

Agarkar to Ponting, no run

14.2

Agarkar to Ponting, no run

14.3

Agarkar to Ponting, no run

14.4

Agarkar to Ponting, no run

14.5

Agarkar to Ponting, 2 runs

14.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 60/1   RT Ponting 13* (27b 2x4)

16.1

Khan to Ponting, 1 run

Australia 61/1   RT Ponting 14* (28b 2x4)

17.1

Nehra to Ponting, 1 run

17.3

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 64/1   RT Ponting 16* (30b 2x4)

18.3

Khan to Ponting, no run

18.4

Khan to Ponting, no run

18.5

Khan to Ponting, no run

18.6

Khan to Ponting, no run

Australia 66/1   RT Ponting 16* (34b 2x4)

19.3

Nehra to Ponting, no run

19.4

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 68/1   RT Ponting 17* (36b 2x4)

20.1

Kumble to Ponting, FOUR

20.2

Kumble to Ponting, 2 runs

20.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 79/1   RT Ponting 24* (39b 3x4)

21.1

Nehra to Ponting, no run

21.2

Nehra to Ponting, no run

21.3

Nehra to Ponting, no run

21.4

Nehra to Ponting, no run

21.5

Nehra to Ponting, no run

21.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 79/1   RT Ponting 24* (45b 3x4)

22.3

Kumble to Ponting, 2 runs

22.4

Kumble to Ponting, no run

22.5

Kumble to Ponting, no run

22.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 89/1   RT Ponting 27* (49b 3x4)

23.1

Khan to Ponting, no run

23.2

Khan to Ponting, 2 runs

23.3

Khan to Ponting, no run

23.4

Khan to Ponting, no run

23.5

Khan to Ponting, FOUR

23.6

Khan to Ponting, no run

Australia 95/1   RT Ponting 33* (55b 4x4)

24.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 103/1   RT Ponting 34* (56b 4x4)

25.1

Khan to Ponting, no run

25.2

Khan to Ponting, no run

25.3

Khan to Ponting, no run

25.4

Khan to Ponting, no run

25.5

Khan to Ponting, 2 runs

25.6

Khan to Ponting, FOUR

Australia 109/1   RT Ponting 40* (62b 5x4)

26.4

Kumble to Ponting, 1 run

26.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 116/1   RT Ponting 41* (64b 5x4)

27.2

Khan to Ponting, no run

27.3

Khan to Ponting, no run

27.4

Khan to Ponting, no run

27.5

Khan to Ponting, no run

27.6

Khan to Ponting, no run

Australia 117/1   RT Ponting 41* (69b 5x4)

29.1

Khan to Ponting, 1 run

29.3

Khan to Ponting, no run

29.4

Khan to Ponting, no run

29.5

Khan to Ponting, no run

29.6

Khan to Ponting, no run

Australia 119/1   RT Ponting 42* (74b 5x4)

30.5

Kumble to Ponting, no run

30.6

Kumble to Ponting, 1 no ball

30.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 125/1   RT Ponting 42* (77b 5x4)

31.4

Khan to Ponting, 3 runs

31.6

Khan to Ponting, no run

Australia 134/1   RT Ponting 45* (79b 5x4)

32.2

Kumble to Ponting, 1 run

32.4

Kumble to Ponting, no run

32.5

Kumble to Ponting, no run

32.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 138/1   RT Ponting 47* (83b 5x4)

33.1

Agarkar to Ponting, no run

33.2

Agarkar to Ponting, 2 runs

33.3

Agarkar to Ponting, no run

33.4

Agarkar to Ponting, 1 run

Australia 141/1   RT Ponting 50* (87b 5x4)

34.2

Tendulkar to Ponting, 1 run

34.4

Tendulkar to Ponting, no run

34.5

Tendulkar to Ponting, no run

34.6

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 146/1   RT Ponting 52* (91b 5x4)

35.1

Agarkar to Ponting, no run

35.2

Agarkar to Ponting, no run

35.3

Agarkar to Ponting, no run

35.4

Agarkar to Ponting, 1 run

35.6

Agarkar to Ponting, 1 run

Australia 149/1   RT Ponting 54* (96b 5x4)

36.1

Tendulkar to Ponting, 1 run

36.3

Tendulkar to Ponting, no run

36.4

Tendulkar to Ponting, no run

36.5

Tendulkar to Ponting, no run

36.6

Tendulkar to Ponting, no run

Australia 151/1   RT Ponting 55* (101b 5x4)

37.2

Kumble to Ponting, no run

37.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 153/1   RT Ponting 56* (103b 5x4)

38.2

Agarkar to Ponting, no run

38.3

Agarkar to Ponting, no run

38.4

Agarkar to Ponting, no run

38.5

Agarkar to Ponting, no run

38.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 155/1   RT Ponting 56* (108b 5x4)

39.2

Kumble to Ponting, no run

39.3

Kumble to Ponting, 3 runs

39.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 161/1   RT Ponting 59* (111b 5x4)

40.5

Agarkar to Ponting, FOUR

40.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 170/1   RT Ponting 63* (113b 6x4)

41.4

Kumble to Ponting, no run

41.5

Kumble to Ponting, no run

41.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 171/1   RT Ponting 63* (116b 6x4)

43.1

Kumble to Ponting, 1 run

43.3

Kumble to Ponting, no run

43.4

Kumble to Ponting, (no ball) 1 run

43.5

Kumble to Ponting, no run

43.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 185/1   RT Ponting 66* (121b 6x4)

44.1

Agarkar to Ponting, no run

44.2

Agarkar to Ponting, no run

44.3

Agarkar to Ponting, no run

44.4

Agarkar to Ponting, 2 runs

44.5

Agarkar to Ponting, FOUR

44.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 191/1   RT Ponting 72* (127b 7x4)

45.2

Kumble to Ponting, no run

45.3

Kumble to Ponting, no run

45.4

Kumble to Ponting, no run

45.5

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 193/1   RT Ponting 73* (131b 7x4)

46.2

Agarkar to Ponting, 2 runs

46.3

Agarkar to Ponting, no run

46.4

Agarkar to Ponting, no run

46.5

Agarkar to Ponting, 2 runs

46.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 199/1   RT Ponting 77* (136b 7x4)

47.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 200/1   RT Ponting 77* (137b 7x4)

48.2

Kumble to Ponting, no run

48.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 202/1   RT Ponting 78* (139b 7x4)

49.1

Nehra to Ponting, no run

49.2

Nehra to Ponting, no run

49.3

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 207/1   RT Ponting 79* (142b 7x4)

50.1

Kumble to Ponting, no run

50.2

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 209/1   RT Ponting 80* (144b 7x4)

51.1

Nehra to Ponting, 1 run

51.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 215/1   RT Ponting 81* (146b 7x4)

53.1

Nehra to Ponting, 2 runs

53.2

Nehra to Ponting, no run

53.3

Nehra to Ponting, no run

53.4

Nehra to Ponting, no run

53.5

Nehra to Ponting, no run

53.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 217/1   RT Ponting 83* (152b 7x4)

54.5

Kumble to Ponting, no run

54.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 222/1   RT Ponting 83* (154b 7x4)

55.3

Nehra to Ponting, no run

55.4

Nehra to Ponting, no run

55.5

Nehra to Ponting, FOUR

55.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 227/1   RT Ponting 87* (158b 8x4)

56.5

Tendulkar to Ponting, 2 runs

56.6

Tendulkar to Ponting, FOUR

Australia 236/1   RT Ponting 93* (160b 9x4)

58.2

Tendulkar to Ponting, 1 run

58.4

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 249/1   RT Ponting 95* (162b 9x4)

59.3

Khan to Ponting, no run

59.4

Khan to Ponting, 1 no ball

59.4

Khan to Ponting, 1 run

Australia 259/1   RT Ponting 96* (165b 9x4)

60.1

Kumble to Ponting, no run

60.2

Kumble to Ponting, no run

60.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 264/1   RT Ponting 97* (168b 9x4)

61.1

Khan to Ponting, 1 run

61.3

Khan to Ponting, no run

61.4

Khan to Ponting, (no ball) 1 run

Australia 272/2   RT Ponting 99* (171b 9x4)

62.1

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 274/2   RT Ponting 100* (172b 9x4)

64.1

Kumble to Ponting, no run

64.2

Kumble to Ponting, no run

64.3

Kumble to Ponting, no run

64.4

Kumble to Ponting, no run

64.5

Kumble to Ponting, 2 runs

64.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 278/2   RT Ponting 102* (178b 9x4)

65.2

Khan to Ponting, no run

65.3

Khan to Ponting, 3 runs

Australia 282/2   RT Ponting 105* (180b 9x4)

66.4

Kumble to Ponting, FOUR

66.5

Kumble to Ponting, no run

66.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 293/2   RT Ponting 110* (183b 10x4)

67.1

Khan to Ponting, no run

67.2

Khan to Ponting, no run

67.3

Khan to Ponting, no run

67.4

Khan to Ponting, no run

67.5

Khan to Ponting, no run

67.6

Khan to Ponting, no run

Australia 293/2   RT Ponting 110* (189b 10x4)

68.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 295/2   RT Ponting 111* (190b 10x4)

69.1

Khan to Ponting, no run

69.2

Khan to Ponting, no run

69.3

Khan to Ponting, no run

69.4

Khan to Ponting, 2 runs

69.5

Khan to Ponting, 1 run

Australia 300/3   RT Ponting 114* (195b 10x4)

70.1

Kumble to Ponting, no run

70.2

Kumble to Ponting, no run

70.3

Kumble to Ponting, no run

70.4

Kumble to Ponting, 3 runs

Australia 303/3   RT Ponting 117* (199b 10x4)

71.4

Agarkar to Ponting, no run

71.5

Agarkar to Ponting, 1 run

Australia 306/3   RT Ponting 118* (201b 10x4)

72.1

Kumble to Ponting, no run

72.2

Kumble to Ponting, no run

72.3

Kumble to Ponting, 2 runs

72.4

Kumble to Ponting, 5 runs

72.5

Kumble to Ponting, no run

72.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 313/3   RT Ponting 120* (207b 10x4)

73.5

Agarkar to Ponting, no run

73.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 316/3   RT Ponting 120* (209b 10x4)

74.2

Kumble to Ponting, no run

74.3

Kumble to Ponting, no run

74.4

Kumble to Ponting, no run

74.5

Kumble to Ponting, no run

74.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 317/3   RT Ponting 120* (214b 10x4)

76.1

Kumble to Ponting, 1 run

76.3

Kumble to Ponting, no run

76.4

Kumble to Ponting, no run

76.5

Kumble to Ponting, no run

76.6

Kumble to Ponting, (no ball) 1 run

Australia 321/3   RT Ponting 122* (219b 10x4)

77.1

Khan to Ponting, no run

77.2

Khan to Ponting, FOUR

77.3

Khan to Ponting, no run

77.4

Khan to Ponting, no run

77.5

Khan to Ponting, no run

77.6

Khan to Ponting, no run

Australia 325/3   RT Ponting 126* (225b 11x4)

79.1

Nehra to Ponting, no run

79.2

Nehra to Ponting, no run

79.3

Nehra to Ponting, no run

79.4

Nehra to Ponting, no run

79.5

Nehra to Ponting, FOUR

79.6

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 330/3   RT Ponting 131* (231b 12x4)

80.1

Kumble to Ponting, FOUR

80.2

Kumble to Ponting, no run

80.3

Kumble to Ponting, no run

80.4

Kumble to Ponting, no run

80.5

Kumble to Ponting, no run

80.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 334/3   RT Ponting 135* (237b 13x4)

81.2

Nehra to Ponting, no run

81.3

Nehra to Ponting, no run

81.4

Nehra to Ponting, no run

81.5

Nehra to Ponting, no run

81.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 335/3   RT Ponting 135* (242b 13x4)

83.1

Nehra to Ponting, 1 run

83.3

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 342/3   RT Ponting 137* (244b 13x4)

84.1

Agarkar to Ponting, no run

84.2

Agarkar to Ponting, no run

84.3

Agarkar to Ponting, no run

84.4

Agarkar to Ponting, no run

84.5

Agarkar to Ponting, no run

84.6

Agarkar to Ponting, 4 runs

Australia 350/3   RT Ponting 141* (250b 13x4)

85.5

Nehra to Ponting, 3 runs

Australia 354/3   RT Ponting 144* (251b 13x4)

86.1

Agarkar to Ponting, no run

86.2

Agarkar to Ponting, no run

86.3

Agarkar to Ponting, no run

86.4

Agarkar to Ponting, no run

86.5

Agarkar to Ponting, no run

86.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 354/3   RT Ponting 144* (257b 13x4)

87.3

Nehra to Ponting, no run

87.4

Nehra to Ponting, 3 runs

Australia 362/3   RT Ponting 147* (259b 13x4)

88.1

Agarkar to Ponting, no run

88.2

Agarkar to Ponting, FOUR

88.3

Agarkar to Ponting, no run

88.4

Agarkar to Ponting, no run

88.5

Agarkar to Ponting, no run

88.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 366/3   RT Ponting 151* (265b 14x4)

89.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 369/3   RT Ponting 151* (266b 14x4)

91.1

Khan to Ponting, no run

91.2

Khan to Ponting, no run

91.3

Khan to Ponting, no run

91.4

Khan to Ponting, no run

91.5

Khan to Ponting, no run

91.6

Khan to Ponting, no run

Australia 373/3   RT Ponting 151* (272b 14x4)

93.1

Khan to Ponting, no run

93.2

Khan to Ponting, 1 no ball

93.2

Khan to Ponting, no run

93.3

Khan to Ponting, no run

93.4

Khan to Ponting, no run

93.5

Khan to Ponting, 2 runs

93.6

Khan to Ponting, 1 no ball

93.6

Khan to Ponting, 1 run

Australia 378/4   RT Ponting 154* (280b 14x4)

94.1

Agarkar to Ponting, no run

94.2

Agarkar to Ponting, no run

94.3

Agarkar to Ponting, no run

94.4

Agarkar to Ponting, no run

94.5

Agarkar to Ponting, no run

94.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 378/4   RT Ponting 154* (286b 14x4)

95.2

Khan to Ponting, 1 run

Australia 380/4   RT Ponting 155* (287b 14x4)

98.1

Nehra to Ponting, 1 run

98.5

Nehra to Ponting, no run

98.6

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 387/4   RT Ponting 157* (290b 14x4)

99.1

Kumble to Ponting, no run

99.2

Kumble to Ponting, no run

99.3

Kumble to Ponting, 2 runs

99.4

Kumble to Ponting, no run

99.5

Kumble to Ponting, no run

99.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 390/4   RT Ponting 160* (296b 14x4)

100.1

Nehra to Ponting, no run

100.2

Nehra to Ponting, no run

100.3

Nehra to Ponting, no run

100.4

Nehra to Ponting, no run

100.5

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 391/4   RT Ponting 161* (301b 14x4)

101.1

Kumble to Ponting, no run

101.2

Kumble to Ponting, no run

101.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 392/4   RT Ponting 162* (304b 14x4)

102.1

Agarkar to Ponting, no run

102.2

Agarkar to Ponting, no run

102.3

Agarkar to Ponting, no run

102.4

Agarkar to Ponting, no run

102.5

Agarkar to Ponting, no run

102.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 396/4   RT Ponting 162* (310b 14x4)

104.1

Agarkar to Ponting, no run

104.2

Agarkar to Ponting, no run

104.3

Agarkar to Ponting, 1 run

Australia 404/4   RT Ponting 163* (313b 14x4)

105.1

Khan to Ponting, FOUR

105.2

Khan to Ponting, 1 no ball

105.2

Khan to Ponting, no run

105.3

Khan to Ponting, no run

105.4

Khan to Ponting, no run

105.5

Khan to Ponting, no run

105.6

Khan to Ponting, 2 runs

Australia 411/4   RT Ponting 169* (320b 15x4)

106.5

Agarkar to Ponting, no run

106.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 412/4   RT Ponting 169* (322b 15x4)

107.4

Nehra to Ponting, no run

107.5

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 418/4   RT Ponting 170* (324b 15x4)

108.1

Agarkar to Ponting, no run

108.2

Agarkar to Ponting, no run

108.3

Agarkar to Ponting, no run

108.4

Agarkar to Ponting, FOUR

108.5

Agarkar to Ponting, no run

108.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 422/4   RT Ponting 174* (330b 16x4)

109.3

Nehra to Ponting, no run

109.4

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 424/4   RT Ponting 175* (332b 16x4)

110.1

Kumble to Ponting, no run

110.2

Kumble to Ponting, no run

110.3

Kumble to Ponting, 3 runs

110.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 428/4   RT Ponting 178* (336b 16x4)

111.3

Nehra to Ponting, no run

111.4

Nehra to Ponting, no run

111.5

Nehra to Ponting, no run

111.6

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 432/4   RT Ponting 179* (340b 16x4)

112.1

Kumble to Ponting, no run

112.2

Kumble to Ponting, 1 run

112.5

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 435/4   RT Ponting 181* (343b 16x4)

113.1

Nehra to Ponting, 1 run

113.3

Nehra to Ponting, no run

113.4

Nehra to Ponting, no run

113.5

Nehra to Ponting, no run

113.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 437/4   RT Ponting 182* (348b 16x4)

115.1

Agarkar to Ponting, no run

115.2

Agarkar to Ponting, FOUR

115.3

Agarkar to Ponting, no run

115.4

Agarkar to Ponting, no run

115.5

Agarkar to Ponting, FOUR

115.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 445/5   RT Ponting 190* (354b 18x4)

116.4

Kumble to Ponting, no run

116.5

Kumble to Ponting, 1 no ball

116.5

Kumble to Ponting, no run

116.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 447/5   RT Ponting 190* (358b 18x4)

118.3

Kumble to Ponting, no run

118.4

Kumble to Ponting, FOUR

118.5

Kumble to Ponting, no run

118.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 455/5   RT Ponting 194* (362b 19x4)

120.1

Kumble to Ponting, no run

120.2

Kumble to Ponting, FOUR

120.3

Kumble to Ponting, no run

120.4

Kumble to Ponting, no run

120.5

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 460/5   RT Ponting 199* (367b 20x4)

121.1

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 461/5   RT Ponting 200* (368b 20x4)

122.1

Kumble to Ponting, no run

122.2

Kumble to Ponting, no run

122.3

Kumble to Ponting, no run

122.4

Kumble to Ponting, no run

122.5

Kumble to Ponting, no run

122.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 461/5   RT Ponting 200* (374b 20x4)

123.5

Nehra to Ponting, no run

123.6

Nehra to Ponting, no run

Australia 462/5   RT Ponting 200* (376b 20x4)

124.2

Kumble to Ponting, no run

124.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 466/5   RT Ponting 201* (378b 20x4)

125.1

Nehra to Ponting, FOUR

125.2

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 471/5   RT Ponting 206* (380b 21x4)

126.1

Kumble to Ponting, no run

126.2

Kumble to Ponting, no run

126.3

Kumble to Ponting, no run

126.4

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 472/5   RT Ponting 207* (384b 21x4)

127.1

Nehra to Ponting, 1 run

127.4

Nehra to Ponting, 1 run

Australia 475/5   RT Ponting 209* (386b 21x4)

128.1

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 476/5   RT Ponting 210* (387b 21x4)

129.1

Tendulkar to Ponting, no run

129.2

Tendulkar to Ponting, no run

129.3

Tendulkar to Ponting, no run

129.4

Tendulkar to Ponting, no run

129.5

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 477/5   RT Ponting 211* (392b 21x4)

130.1

Kumble to Ponting, no run

130.2

Kumble to Ponting, no run

130.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 478/5   RT Ponting 212* (395b 21x4)

131.1

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 481/5   RT Ponting 213* (396b 21x4)

132.1

Kumble to Ponting, no run

132.2

Kumble to Ponting, no run

132.3

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 482/5   RT Ponting 214* (399b 21x4)

133.1

Tendulkar to Ponting, 2 runs

133.2

Tendulkar to Ponting, no run

133.3

Tendulkar to Ponting, 2 runs

133.4

Tendulkar to Ponting, no run

133.5

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 487/5   RT Ponting 219* (404b 21x4)

134.1

Kumble to Ponting, no run

134.2

Kumble to Ponting, 1 run

134.5

Kumble to Ponting, no run

134.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 494/5   RT Ponting 221* (408b 21x4)

135.1

Tendulkar to Ponting, FOUR

135.2

Tendulkar to Ponting, no run

135.3

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 499/5   RT Ponting 226* (411b 22x4)

136.4

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 504/6   RT Ponting 227* (412b 22x4)

137.1

Agarkar to Ponting, 4 byes

137.2

Agarkar to Ponting, 1 run

137.5

Agarkar to Ponting, 2 runs

137.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 514/6   RT Ponting 230* (416b 22x4)

139.1

Agarkar to Ponting, no run

139.2

Agarkar to Ponting, no run

139.3

Agarkar to Ponting, no run

139.4

Agarkar to Ponting, 2 runs

139.5

Agarkar to Ponting, FOUR

139.6

Agarkar to Ponting, no run

Australia 520/6   RT Ponting 236* (422b 23x4)

141.1

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 521/6   RT Ponting 237* (423b 23x4)

142.2

Kumble to Ponting, 1 no ball

142.1

Kumble to Ponting, no run

142.2

Kumble to Ponting, no run

142.3

Kumble to Ponting, no run

142.4

Kumble to Ponting, no run

142.5

Kumble to Ponting, FOUR

142.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 529/6   RT Ponting 242* (430b 24x4)

143.1

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 530/6   RT Ponting 243* (431b 24x4)

144.1

Kumble to Ponting, 3 runs

144.6

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 537/7   RT Ponting 247* (433b 24x4)

145.1

Tendulkar to Ponting, FOUR

145.2

Tendulkar to Ponting, no run

145.3

Tendulkar to Ponting, no run

145.4

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 542/7   RT Ponting 252* (437b 25x4)

146.1

Kumble to Ponting, no run

146.2

Kumble to Ponting, no run

146.3

Kumble to Ponting, no run

146.4

Kumble to Ponting, no run

146.5

Kumble to Ponting, 1 run

Australia 543/8   RT Ponting 253* (442b 25x4)

147.1

Tendulkar to Ponting, 2 runs

147.2

Tendulkar to Ponting, no run

147.3

Tendulkar to Ponting, no run

147.4

Tendulkar to Ponting, no run

147.5

Tendulkar to Ponting, 1 run

Australia 546/8   RT Ponting 256* (447b 25x4)

148.1

Kumble to Ponting, no run

148.2

Kumble to Ponting, no run

148.3

Kumble to Ponting, no run

148.4

Kumble to Ponting, no run

148.5

Kumble to Ponting, no run

148.6

Kumble to Ponting, no run

Australia 546/8   RT Ponting 256* (453b 25x4)

150.1

Kumble to Ponting, no run

150.2

Kumble to Ponting, 1 run

150.4

Kumble to Ponting, no run

150.5

Kumble to Ponting, no run

150.6

Kumble to Ponting, OUT

RT Ponting st †Patel b Kumble 257 (590m 458b 25x4 0x6) SR: 56.11

Australia 555/9   RT Ponting 257 (458b 25x4)
Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150  | Overs 151-200
Series Results
Australia v India at Sydney - Jan 2-6, 2004
Match drawn
Australia v India at Melbourne - Dec 26-30, 2003
Australia won by 9 wickets
Australia v India at Adelaide - Dec 12-16, 2003
India won by 4 wickets
Australia v India at Brisbane - Dec 4-8, 2003
Match drawn
More results »

Match Coverage

Photos

Dec 31, 2003

Steve Waugh talks, and Ricky Ponting listens, Australia v India, 3rd Test, Melbourne, 5th day, December 30, 2003

Steve Waugh talks, and Ricky Ponting listens

© Getty Images

Dec 31, 2003

Steve Waugh waves farewell to the Melbourne crowd, Australia v India, 3rd Test, Melbourne, 5th day

Steve Waugh waves farewell to the Melbourne crowd

© AFP

All photos for this match