VB Series, 2001/02 / Commentary

VB Series - 3rd match

New Zealand v South Africa

South Africa won by 26 runs

0.2

Bond to Gibbs, 1 run

0.3

Bond to Kirsten, no run

0.4

Bond to Kirsten, no run

0.5

Bond to Kirsten, no run

0.6

Bond to Kirsten, 1 run

End of over 1 (2 runs) South Africa 2/0 (RR: 2.00)
G Kirsten    1* (4b)      SE Bond    0.5-0-2-0
HH Gibbs    1* (1b)     

1.1

Franklin to Kirsten, 1 run

1.2

Franklin to Gibbs, no run

1.3

Franklin to Gibbs, no run

1.4

Franklin to Gibbs, no run

1.5

Franklin to Gibbs, no run

1.6

Franklin to Gibbs, no run

End of over 2 (1 run) South Africa 3/0 (RR: 1.50)
HH Gibbs    1* (6b)      JEC Franklin    1-0-1-0
G Kirsten    2* (5b)      SE Bond    0.5-0-2-0

2.1

Bond to Kirsten, no run

2.2

Bond to Kirsten, no run

2.3

Bond to Kirsten, FOUR

2.4

Bond to Kirsten, no run

2.5

Bond to Kirsten, no run

2.6

Bond to Kirsten, no run

End of over 3 (4 runs) South Africa 7/0 (RR: 2.33)
G Kirsten    6* (11b 1x4)      SE Bond    2-0-6-0
HH Gibbs    1* (6b)      JEC Franklin    1-0-1-0

3.1

Franklin to Gibbs, FOUR

3.2

Franklin to Gibbs, no run

3.3

Franklin to Gibbs, no run

3.4

Franklin to Gibbs, 1 no ball

3.4

Franklin to Gibbs, no run

3.5

Franklin to Gibbs, 1 wide

3.5

Franklin to Gibbs, no run

3.6

Franklin to Gibbs, no run

End of over 4 (6 runs) South Africa 13/0 (RR: 3.25)
HH Gibbs    5* (13b 1x4)      JEC Franklin    2-0-7-0
G Kirsten    6* (11b 1x4)      SE Bond    2-0-6-0

4.1

Bond to Kirsten, no run

4.2

Bond to Kirsten, 2 runs

4.3

Bond to Kirsten, no run

4.4

Bond to Kirsten, no run

4.5

Bond to Kirsten, no run

4.6

Bond to Kirsten, no run

End of over 5 (2 runs) South Africa 15/0 (RR: 3.00)
G Kirsten    8* (17b 1x4)      SE Bond    3-0-8-0
HH Gibbs    5* (13b 1x4)      JEC Franklin    2-0-7-0

5.1

Franklin to Gibbs, 1 run

5.2

Franklin to Kirsten, no run

5.3

Franklin to Kirsten, no run

5.4

Franklin to Kirsten, no run

5.5

Franklin to Kirsten, no run

5.6

Franklin to Kirsten, no run

End of over 6 (1 run) South Africa 16/0 (RR: 2.66)
G Kirsten    8* (22b 1x4)      JEC Franklin    3-0-8-0
HH Gibbs    6* (14b 1x4)      SE Bond    3-0-8-0

6.1

Bond to Gibbs, no run

6.2

Bond to Gibbs, 1 run

6.3

Bond to Kirsten, 1 run

6.4

Bond to Gibbs, 1 run

6.5

Bond to Kirsten, FOUR

6.6

Bond to Kirsten, no run

End of over 7 (7 runs) South Africa 23/0 (RR: 3.28)
G Kirsten    13* (25b 2x4)      SE Bond    4-0-15-0
HH Gibbs    8* (17b 1x4)      JEC Franklin    3-0-8-0

7.1

Franklin to Gibbs, 1 run

7.2

Franklin to Kirsten, 1 run

7.3

Franklin to Gibbs, FOUR

7.4

Franklin to Gibbs, no run

7.5

Franklin to Gibbs, no run

7.6

Franklin to Gibbs, no run

End of over 8 (6 runs) South Africa 29/0 (RR: 3.62)
HH Gibbs    13* (22b 2x4)      JEC Franklin    4-0-14-0
G Kirsten    14* (26b 2x4)      SE Bond    4-0-15-0

8.1

Bond to Kirsten, no run

8.2

Bond to Kirsten, no run

8.3

Bond to Kirsten, FOUR

8.4

Bond to Kirsten, 1 run

8.5

Bond to Gibbs, no run

8.6

Bond to Gibbs, FOUR

End of over 9 (9 runs) South Africa 38/0 (RR: 4.22)
HH Gibbs    17* (24b 3x4)      SE Bond    5-0-24-0
G Kirsten    19* (30b 3x4)      JEC Franklin    4-0-14-0

9.1

Franklin to Kirsten, no run

9.2

Franklin to Kirsten, (no ball) 1 run

9.2

Franklin to Gibbs, no run

9.3

Franklin to Gibbs, no run

9.4

Franklin to Gibbs, FOUR

9.5

Franklin to Gibbs, no run

9.6

Franklin to Gibbs, no run

End of over 10 (6 runs) South Africa 44/0 (RR: 4.40)
HH Gibbs    21* (29b 4x4)      JEC Franklin    5-0-20-0
G Kirsten    20* (32b 3x4)      SE Bond    5-0-24-0

10.1

Cairns to Kirsten, 1 run

10.2

Cairns to Gibbs, no run

10.3

Cairns to Gibbs, 1 run

10.4

Cairns to Kirsten, 2 runs

10.5

Cairns to Kirsten, no run

10.6

Cairns to Kirsten, 1 run

End of over 11 (5 runs) South Africa 49/0 (RR: 4.45)
G Kirsten    24* (36b 3x4)      CL Cairns    1-0-5-0
HH Gibbs    22* (31b 4x4)      JEC Franklin    5-0-20-0

11.1

Franklin to Kirsten, 3 runs

11.2

Franklin to Gibbs, no run

11.3

Franklin to Gibbs, no run

11.4

Franklin to Gibbs, 1 run

11.5

Franklin to Kirsten, 1 run

11.6

Franklin to Gibbs, no run

End of over 12 (5 runs) South Africa 54/0 (RR: 4.50)
HH Gibbs    23* (35b 4x4)      JEC Franklin    6-0-25-0
G Kirsten    28* (38b 3x4)      CL Cairns    1-0-5-0

12.1

Cairns to Kirsten, 1 run

12.2

Cairns to Gibbs, 3 runs

12.3

Cairns to Kirsten, no run

12.4

Cairns to Kirsten, no run

12.5

Cairns to Kirsten, no run

12.6

Cairns to Kirsten, no run

End of over 13 (4 runs) South Africa 58/0 (RR: 4.46)
G Kirsten    29* (43b 3x4)      CL Cairns    2-0-9-0
HH Gibbs    26* (36b 4x4)      JEC Franklin    6-0-25-0

13.1

Franklin to Gibbs, 1 run

13.2

Franklin to Kirsten, FOUR

13.3

Franklin to Kirsten, no run

13.4

Franklin to Kirsten, 3 runs

13.5

Franklin to Gibbs, 1 run

13.6

Franklin to Kirsten, FOUR

End of over 14 (13 runs) South Africa 71/0 (RR: 5.07)
G Kirsten    40* (47b 5x4)      JEC Franklin    7-0-38-0
HH Gibbs    28* (38b 4x4)      CL Cairns    2-0-9-0

14.1

Cairns to Gibbs, FOUR

14.2

Cairns to Gibbs, no run

14.3

Cairns to Gibbs, no run

14.4

Cairns to Gibbs, 1 run

14.5

Cairns to Kirsten, 2 runs

14.6

Cairns to Kirsten, no run

End of over 15 (7 runs) South Africa 78/0 (RR: 5.20)
G Kirsten    42* (49b 5x4)      CL Cairns    3-0-16-0
HH Gibbs    33* (42b 5x4)      JEC Franklin    7-0-38-0

15.1

Vettori to Gibbs, no run

15.2

Vettori to Gibbs, 3 runs

15.3

Vettori to Kirsten, 1 run

15.4

Vettori to Gibbs, OUT

HH Gibbs c Fleming b Vettori 36 (63m 46b 5x4 0x6) SR: 78.26

15.5

Vettori to Dippenaar, no run

15.6

Vettori to Dippenaar, no run

End of over 16 (4 runs) South Africa 82/1 (RR: 5.12)
HH Dippenaar    0* (2b)      DL Vettori    1-0-4-1
G Kirsten    43* (50b 5x4)      CL Cairns    3-0-16-0

16.1

Cairns to Kirsten, 1 run

16.2

Cairns to Dippenaar, no run

16.3

Cairns to Dippenaar, FOUR

16.4

Cairns to Dippenaar, no run

16.5

Cairns to Dippenaar, no run

16.6

Cairns to Dippenaar, no run

End of over 17 (5 runs) South Africa 87/1 (RR: 5.11)
HH Dippenaar    4* (7b 1x4)      CL Cairns    4-0-21-0
G Kirsten    44* (51b 5x4)      DL Vettori    1-0-4-1

17.1

Vettori to Kirsten, 1 run

17.2

Vettori to Dippenaar, no run

17.3

Vettori to Dippenaar, 1 run

17.4

Vettori to Kirsten, 1 run

17.5

Vettori to Dippenaar, 1 run

17.6

Vettori to Kirsten, 1 run

End of over 18 (5 runs) South Africa 92/1 (RR: 5.11)
G Kirsten    47* (54b 5x4)      DL Vettori    2-0-9-1
HH Dippenaar    6* (10b 1x4)      CL Cairns    4-0-21-0

18.1

Harris to Kirsten, 1 run

18.2

Harris to Dippenaar, no run

18.3

Harris to Dippenaar, no run

18.4

Harris to Dippenaar, no run

18.5

Harris to Dippenaar, no run

18.6

Harris to Dippenaar, 1 run

End of over 19 (2 runs) South Africa 94/1 (RR: 4.94)
HH Dippenaar    7* (15b 1x4)      CZ Harris    1-0-2-0
G Kirsten    48* (55b 5x4)      DL Vettori    2-0-9-1

19.1

Vettori to Dippenaar, 1 run

19.2

Vettori to Kirsten, no run

19.3

Vettori to Kirsten, no run

19.4

Vettori to Kirsten, 1 run

19.5

Vettori to Dippenaar, no run

19.6

Vettori to Dippenaar, 1 run

End of over 20 (3 runs) South Africa 97/1 (RR: 4.85)
HH Dippenaar    9* (18b 1x4)      DL Vettori    3-0-12-1
G Kirsten    49* (58b 5x4)      CZ Harris    1-0-2-0

20.1

Harris to Dippenaar, 3 runs

20.2

Harris to Kirsten, 1 run

20.3

Harris to Dippenaar, FOUR

20.4

Harris to Dippenaar, no run

20.5

Harris to Dippenaar, no run

20.6

Harris to Dippenaar, no run

End of over 21 (8 runs) South Africa 105/1 (RR: 5.00)
HH Dippenaar    16* (23b 2x4)      CZ Harris    2-0-10-0
G Kirsten    50* (59b 5x4)      DL Vettori    3-0-12-1

21.1

Vettori to Kirsten, no run

21.2

Vettori to Kirsten, 1 run

21.3

Vettori to Dippenaar, 2 runs

21.4

Vettori to Dippenaar, no run

21.5

Vettori to Dippenaar, no run

21.6

Vettori to Dippenaar, no run

End of over 22 (3 runs) South Africa 108/1 (RR: 4.90)
HH Dippenaar    18* (27b 2x4)      DL Vettori    4-0-15-1
G Kirsten    51* (61b 5x4)      CZ Harris    2-0-10-0

22.1

Harris to Kirsten, no run

22.2

Harris to Kirsten, 1 run

22.3

Harris to Dippenaar, no run

22.4

Harris to Dippenaar, no run

22.5

Harris to Dippenaar, 1 run

22.6

Harris to Kirsten, 1 run

End of over 23 (3 runs) South Africa 111/1 (RR: 4.82)
G Kirsten    53* (64b 5x4)      CZ Harris    3-0-13-0
HH Dippenaar    19* (30b 2x4)      DL Vettori    4-0-15-1

23.1

Vettori to Kirsten, no run

23.2

Vettori to Kirsten, no run

23.3

Vettori to Kirsten, 1 run

23.4

Vettori to Dippenaar, 1 run

23.5

Vettori to Kirsten, 1 run

23.6

Vettori to Dippenaar, no run

End of over 24 (3 runs) South Africa 114/1 (RR: 4.75)
HH Dippenaar    20* (32b 2x4)      DL Vettori    5-0-18-1
G Kirsten    55* (68b 5x4)      CZ Harris    3-0-13-0

24.1

Harris to Kirsten, 1 run

24.2

Harris to Dippenaar, 1 run

24.3

Harris to Kirsten, no run

24.4

Harris to Kirsten, no run

24.5

Harris to Kirsten, 1 run

24.6

Harris to Dippenaar, no run

End of over 25 (3 runs) South Africa 117/1 (RR: 4.68)
HH Dippenaar    21* (34b 2x4)      CZ Harris    4-0-16-0
G Kirsten    57* (72b 5x4)      DL Vettori    5-0-18-1

25.1

Vettori to Kirsten, no run

25.2

Vettori to Kirsten, 1 leg bye

25.3

Vettori to Dippenaar, FOUR

25.4

Vettori to Dippenaar, 1 run

25.5

Vettori to Kirsten, 1 run

25.6

Vettori to Dippenaar, no run

End of over 26 (7 runs) South Africa 124/1 (RR: 4.76)
HH Dippenaar    26* (37b 3x4)      DL Vettori    6-0-24-1
G Kirsten    58* (75b 5x4)      CZ Harris    4-0-16-0

26.1

Harris to Kirsten, no run

26.2

Harris to Kirsten, no run

26.3

Harris to Kirsten, 3 runs

26.4

Harris to Dippenaar, no run

26.5

Harris to Dippenaar, 1 run

26.6

Harris to Kirsten, no run

End of over 27 (4 runs) South Africa 128/1 (RR: 4.74)
G Kirsten    61* (79b 5x4)      CZ Harris    5-0-20-0
HH Dippenaar    27* (39b 3x4)      DL Vettori    6-0-24-1

27.1

Styris to Dippenaar, no run

27.2

Styris to Dippenaar, 1 run

27.3

Styris to Kirsten, 1 run

27.4

Styris to Dippenaar, 1 run

27.5

Styris to Kirsten, FOUR

27.6

Styris to Kirsten, no run

End of over 28 (7 runs) South Africa 135/1 (RR: 4.82)
G Kirsten    66* (82b 6x4)      SB Styris    1-0-7-0
HH Dippenaar    29* (42b 3x4)      CZ Harris    5-0-20-0

28.1

Harris to Dippenaar, 1 run

28.2

Harris to Kirsten, no run

28.3

Harris to Kirsten, no run

28.4

Harris to Kirsten, 3 runs

28.5

Harris to Dippenaar, no run

28.6

Harris to Dippenaar, 1 run

End of over 29 (5 runs) South Africa 140/1 (RR: 4.82)
HH Dippenaar    31* (45b 3x4)      CZ Harris    6-0-25-0
G Kirsten    69* (85b 6x4)      SB Styris    1-0-7-0

29.1

Styris to Dippenaar, 1 run

29.2

Styris to Kirsten, no run

29.3

Styris to Kirsten, FOUR

29.4

Styris to Kirsten, no run

29.5

Styris to Kirsten, no run

29.6

Styris to Kirsten, 2 runs

End of over 30 (7 runs) South Africa 147/1 (RR: 4.90)
G Kirsten    75* (90b 7x4)      SB Styris    2-0-14-0
HH Dippenaar    32* (46b 3x4)      CZ Harris    6-0-25-0

30.1

Bond to Dippenaar, 1 run

30.2

Bond to Kirsten, no run

30.3

Bond to Kirsten, no run

30.4

Bond to Kirsten, 1 run

30.5

Bond to Dippenaar, 1 run

30.6

Bond to Kirsten, 1 run

End of over 31 (4 runs) South Africa 151/1 (RR: 4.87)
G Kirsten    77* (94b 7x4)      SE Bond    6-0-28-0
HH Dippenaar    34* (48b 3x4)      SB Styris    2-0-14-0

31.1

Harris to Kirsten, 1 run

31.2

Harris to Dippenaar, 1 run

31.3

Harris to Kirsten, 1 run

31.4

Harris to Dippenaar, 1 run

31.5

Harris to Kirsten, 1 leg bye

31.6

Harris to Dippenaar, 1 run

End of over 32 (6 runs) South Africa 157/1 (RR: 4.90)
HH Dippenaar    37* (51b 3x4)      CZ Harris    7-0-30-0
G Kirsten    79* (97b 7x4)      SE Bond    6-0-28-0

32.1

Bond to Dippenaar, no run

32.2

Bond to Dippenaar, no run

32.3

Bond to Dippenaar, no run

32.4

Bond to Dippenaar, OUT

HH Dippenaar c McMillan b Bond 37 (66m 55b 3x4 0x6) SR: 67.27

32.5

Bond to Kirsten, 1 run

32.6

Bond to Rhodes, FOUR

End of over 33 (5 runs) South Africa 162/2 (RR: 4.90)
JN Rhodes    4* (1b 1x4)      SE Bond    7-0-33-1
G Kirsten    80* (98b 7x4)      CZ Harris    7-0-30-0

33.1

Harris to Kirsten, 1 run

33.2

Harris to Rhodes, no run

33.3

Harris to Rhodes, 1 run

33.4

Harris to Kirsten, 1 run

33.5

Harris to Rhodes, no run

33.6

Harris to Rhodes, no run

End of over 34 (3 runs) South Africa 165/2 (RR: 4.85)
JN Rhodes    5* (5b 1x4)      CZ Harris    8-0-33-0
G Kirsten    82* (100b 7x4)      SE Bond    7-0-33-1

34.1

Bond to Kirsten, no run

34.2

Bond to Kirsten, 1 run

34.3

Bond to Rhodes, 2 runs

34.4

Bond to Rhodes, no run

34.5

Bond to Rhodes, FOUR

34.6

Bond to Rhodes, no run

End of over 35 (7 runs) South Africa 172/2 (RR: 4.91)
JN Rhodes    11* (9b 2x4)      SE Bond    8-0-40-1
G Kirsten    83* (102b 7x4)      CZ Harris    8-0-33-0

35.1

Harris to Kirsten, 2 runs

35.2

Harris to Kirsten, 1 run

35.3

Harris to Rhodes, no run

35.4

Harris to Rhodes, 1 run

35.5

Harris to Kirsten, 1 run

35.6

Harris to Rhodes, 1 run

End of over 36 (6 runs) South Africa 178/2 (RR: 4.94)
JN Rhodes    13* (12b 2x4)      CZ Harris    9-0-39-0
G Kirsten    87* (105b 7x4)      SE Bond    8-0-40-1

36.1

Cairns to Rhodes, no run

36.2

Cairns to Rhodes, OUT

JN Rhodes c Harris b Cairns 13 (15m 14b 2x4 0x6) SR: 92.85

36.3

Cairns to McKenzie, no run

36.4

Cairns to McKenzie, no run

36.5

Cairns to McKenzie, 1 run

36.6

Cairns to Kirsten, 1 run

End of over 37 (2 runs) South Africa 180/3 (RR: 4.86)
G Kirsten    88* (106b 7x4)      CL Cairns    5-0-23-1
ND McKenzie    1* (3b)      CZ Harris    9-0-39-0

37.1

Harris to Kirsten, 1 run

37.2

Harris to McKenzie, 1 run

37.3

Harris to Kirsten, 1 run

37.4

Harris to McKenzie, 1 leg bye

37.5

Harris to Kirsten, no run

37.6

Harris to Kirsten, 1 run

End of over 38 (5 runs) South Africa 185/3 (RR: 4.86)
G Kirsten    91* (110b 7x4)      CZ Harris    10-0-43-0
ND McKenzie    2* (5b)      CL Cairns    5-0-23-1

38.1

Cairns to Kirsten, 1 run

38.2

Cairns to McKenzie, no run

38.3

Cairns to McKenzie, 1 run

38.4

Cairns to Kirsten, 1 run

38.5

Cairns to McKenzie, 1 run

38.6

Cairns to Kirsten, 1 run

End of over 39 (5 runs) South Africa 190/3 (RR: 4.87)
G Kirsten    94* (113b 7x4)      CL Cairns    6-0-28-1
ND McKenzie    4* (8b)      CZ Harris    10-0-43-0

39.1

Vettori to Kirsten, 1 run

39.2

Vettori to McKenzie, no run

39.3

Vettori to McKenzie, 1 run

39.4

Vettori to Kirsten, no run

39.5

Vettori to Kirsten, no run

39.6

Vettori to Kirsten, 1 run

End of over 40 (3 runs) South Africa 193/3 (RR: 4.82)
G Kirsten    96* (117b 7x4)      DL Vettori    7-0-27-1
ND McKenzie    5* (10b)      CL Cairns    6-0-28-1

40.1

Cairns to Kirsten, 1 run

40.2

Cairns to McKenzie, no run

40.3

Cairns to McKenzie, no run

40.4

Cairns to McKenzie, OUT

G Kirsten run out 97 (163m 118b 7x4 0x6) SR: 82.20

40.5

Cairns to Klusener, no run

40.6

Cairns to Klusener, no run

End of over 41 (1 run) South Africa 194/4 (RR: 4.73)
L Klusener    0* (2b)      CL Cairns    7-0-29-1
ND McKenzie    5* (13b)      DL Vettori    7-0-27-1

41.1

Vettori to McKenzie, no run

41.2

Vettori to McKenzie, no run

41.3

Vettori to McKenzie, no run

41.4

Vettori to McKenzie, 1 run

41.5

Vettori to Klusener, no run

41.6

Vettori to Klusener, no run

End of over 42 (1 run) South Africa 195/4 (RR: 4.64)
L Klusener    0* (4b)      DL Vettori    8-0-28-1
ND McKenzie    6* (17b)      CL Cairns    7-0-29-1

42.1

Cairns to McKenzie, FOUR

42.2

Cairns to McKenzie, FOUR

42.3

Cairns to McKenzie, FOUR

42.4

Cairns to McKenzie, no run

42.5

Cairns to McKenzie, 1 run

42.6

Cairns to Klusener, 1 run

End of over 43 (14 runs) South Africa 209/4 (RR: 4.86)
L Klusener    1* (5b)      CL Cairns    8-0-43-1
ND McKenzie    19* (22b 3x4)      DL Vettori    8-0-28-1

43.1

Vettori to Klusener, 1 run

43.2

Vettori to McKenzie, 1 run

43.3

Vettori to Klusener, no run

43.4

Vettori to Klusener, 1 run

43.5

Vettori to McKenzie, no run

43.6

Vettori to McKenzie, 1 run

End of over 44 (4 runs) South Africa 213/4 (RR: 4.84)
ND McKenzie    21* (25b 3x4)      DL Vettori    9-0-32-1
L Klusener    3* (8b)      CL Cairns    8-0-43-1

44.1

Franklin to McKenzie, 1 run

44.2

Franklin to Klusener, 1 run

44.3

Franklin to McKenzie, OUT

ND McKenzie c Fleming b Franklin 22 (32m 27b 3x4 0x6) SR: 81.48

44.4

Franklin to Boucher, no run

44.5

Franklin to Boucher, 1 run

44.6

Franklin to Klusener, 1 run

End of over 45 (4 runs) South Africa 217/5 (RR: 4.82)
L Klusener    5* (10b)      JEC Franklin    8-0-42-1
MV Boucher    1* (2b)      DL Vettori    9-0-32-1

45.1

Vettori to Klusener, OUT

L Klusener b Vettori 5 (19m 11b 0x4 0x6) SR: 45.45

45.2

Vettori to Pollock, OUT

SM Pollock run out 0 (1m 1b 0x4 0x6) SR: 0.00

45.3

Vettori to Boucher, no run

45.4

Vettori to Boucher, no run

45.5

Vettori to Boucher, FOUR

45.6

Vettori to Boucher, 1 no ball

45.6

Vettori to Boucher, no run

End of over 46 (5 runs) South Africa 222/7 (RR: 4.82)
MV Boucher    5* (7b 1x4)      DL Vettori    10-0-37-2
M Ntini    0* (0b)      JEC Franklin    8-0-42-1

46.1

Cairns to Kemp, no run

46.2

Cairns to Kemp, 1 run

46.3

Cairns to Boucher, no run

46.4

Cairns to Boucher, 1 run

46.5

Cairns to Kemp, no run

46.6

Cairns to Kemp, 1 run

End of over 47 (3 runs) South Africa 225/7 (RR: 4.78)
JM Kemp    2* (4b)      CL Cairns    9-0-46-1
MV Boucher    6* (9b 1x4)      DL Vettori    10-0-37-2

47.1

Bond to Kemp, no run

47.2

Bond to Kemp, 1 run

47.3

Bond to Boucher, 1 run

47.4

Bond to Kemp, 1 run

47.5

Bond to Boucher, 1 run

47.6

Bond to Kemp, 1 run

End of over 48 (5 runs) South Africa 230/7 (RR: 4.79)
JM Kemp    5* (8b)      SE Bond    9-0-45-1
MV Boucher    8* (11b 1x4)      CL Cairns    9-0-46-1

48.1

Cairns to Kemp, 2 runs

48.2

Cairns to Kemp, no run

48.3

Cairns to Kemp, 1 run

48.4

Cairns to Boucher, no run

48.5

Cairns to Boucher, FOUR

48.6

Cairns to Boucher, 1 run

End of over 49 (8 runs) South Africa 238/7 (RR: 4.85)
MV Boucher    13* (14b 2x4)      CL Cairns    10-0-54-1
JM Kemp    8* (11b)      SE Bond    9-0-45-1

49.1

Bond to Boucher, SIX

49.2

Bond to Boucher, 2 runs

49.3

Bond to Boucher, SIX

49.4

Bond to Boucher, 2 runs

49.5

Bond to Boucher, 1 run

49.6

Bond to Kemp, 2 runs

End of over 50 (19 runs) South Africa 257/7
JM Kemp    10* (12b)      SE Bond    10-0-64-1
MV Boucher    30* (19b 2x4 2x6)      CL Cairns    10-0-54-1
Tournament Results
New Zealand v South Africa at Sydney - Feb 8, 2002
South Africa won by 6 wickets (with 47 balls remaining) (D/L method)
New Zealand v South Africa at Melbourne - Feb 6, 2002
South Africa won by 8 wickets (with 29 balls remaining)
Australia v South Africa at Perth - Feb 3, 2002
Australia won by 33 runs
New Zealand v South Africa at Perth - Feb 1, 2002
South Africa won by 67 runs
Australia v New Zealand at Melbourne - Jan 29, 2002
Australia won by 2 wickets (with 3 balls remaining)
More results »

Photos

Jan 15, 2002

15 Jan 2002: Chris Harris of New Zealand unsuccessfully appeals for LBW against Boeta Dippenaar of South Africa, during the VB Series One Day International between South Africa and New Zealand played at Bellerive Oval, Hobart, Australia.

Harris appeals unsuccessfully

© Getty Images

Jan 15, 2002

15 Jan 2002: Gary Kirsten of South Africa hits out, during the VB Series One Day International between South Africa and New Zealand played at Bellerive Oval, Hobart, Australia.

Kirsten hits out against NZ

© Getty Images