VB Series, 7th Match: Australia v India at Sydney, Jan 22, 2004
VB Series - 7th match
Australia won by 2 wickets (with 1 ball remaining) (D/L method)
22 January 2004 - day/night match (50-over match)
15.3

Bichel to Yuvraj Singh, no run

15.4

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

15.6

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

India 83/3   Yuvraj Singh 2* (3b)
16.1

Harvey to Yuvraj Singh, no run

16.2

Harvey to Yuvraj Singh, FOUR

16.3

Harvey to Yuvraj Singh, no run

16.4

Harvey to Yuvraj Singh, no run

16.5

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

India 88/3   Yuvraj Singh 7* (8b 1x4)
17.4

Bichel to Yuvraj Singh, no run

17.5

Bichel to Yuvraj Singh, 1 leg bye

India 91/3   Yuvraj Singh 7* (10b 1x4)
18.1

Harvey to Yuvraj Singh, no run

18.2

Harvey to Yuvraj Singh, no run

18.3

Harvey to Yuvraj Singh, no run

18.4

Harvey to Yuvraj Singh, no run

18.5

Harvey to Yuvraj Singh, no run

18.6

Harvey to Yuvraj Singh, FOUR

India 97/3   Yuvraj Singh 11* (16b 2x4)
19.2

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

19.5

Bichel to Yuvraj Singh, no run

19.6

Bichel to Yuvraj Singh, no run

India 100/3   Yuvraj Singh 12* (19b 2x4)
20.3

Harvey to Yuvraj Singh, no run

20.4

Harvey to Yuvraj Singh, no run

20.5

Harvey to Yuvraj Singh, FOUR

20.6

Harvey to Yuvraj Singh, no run

India 105/3   Yuvraj Singh 16* (23b 3x4)
21.3

Symonds to Yuvraj Singh, 2 runs

21.4

Symonds to Yuvraj Singh, no run

21.5

Symonds to Yuvraj Singh, no run

21.6

Symonds to Yuvraj Singh, no run

India 110/3   Yuvraj Singh 18* (27b 3x4)
22.2

Harvey to Yuvraj Singh, 2 runs

22.3

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

22.5

Harvey to Yuvraj Singh, no run

22.6

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

India 116/3   Yuvraj Singh 22* (31b 3x4)
23.1

Symonds to Yuvraj Singh, no run

23.2

Symonds to Yuvraj Singh, no run

23.3

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

23.5

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

India 119/3   Yuvraj Singh 24* (35b 3x4)
24.1

Harvey to Yuvraj Singh, no run

24.2

Harvey to Yuvraj Singh, 2 runs

24.3

Harvey to Yuvraj Singh, no run

24.4

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

24.6

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

India 124/3   Yuvraj Singh 28* (40b 3x4)
25.1

Symonds to Yuvraj Singh, no run

25.2

Symonds to Yuvraj Singh, FOUR

25.3

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

25.6

Symonds to Yuvraj Singh, FOUR

India 134/3   Yuvraj Singh 37* (44b 5x4)
26.4

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

India 136/3   Yuvraj Singh 38* (45b 5x4)
27.1

Symonds to Yuvraj Singh, no run

27.2

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

27.5

Symonds to Yuvraj Singh, no run

27.6

Symonds to Yuvraj Singh, no run

India 140/3   Yuvraj Singh 39* (49b 5x4)
28.2

Harvey to Yuvraj Singh, 2 runs

28.3

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

28.5

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

India 146/3   Yuvraj Singh 43* (52b 5x4)
29.1

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

29.3

Symonds to Yuvraj Singh, no run

29.4

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

India 149/3   Yuvraj Singh 45* (55b 5x4)
30.1

Clarke to Yuvraj Singh, 2 runs

30.2

Clarke to Yuvraj Singh, 1 run

30.5

Clarke to Yuvraj Singh, 1 wide

30.5

Clarke to Yuvraj Singh, 1 run

India 157/3   Yuvraj Singh 49* (58b 5x4)
31.1

Symonds to Yuvraj Singh, no run

31.2

Symonds to Yuvraj Singh, 1 wide

31.2

Symonds to Yuvraj Singh, no run

31.3

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

31.5

Symonds to Yuvraj Singh, no run

31.6

Symonds to Yuvraj Singh, FOUR

India 168/3   Yuvraj Singh 54* (63b 6x4)
32.3

Clarke to Yuvraj Singh, 1 run

India 170/3   Yuvraj Singh 55* (64b 6x4)
33.1

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

33.3

Symonds to Yuvraj Singh, no run

33.4

Symonds to Yuvraj Singh, 1 run

33.6

Symonds to Yuvraj Singh, FOUR

India 178/3   Yuvraj Singh 61* (68b 7x4)
34.2

Clarke to Yuvraj Singh, no run

34.3

Clarke to Yuvraj Singh, 1 run

34.5

Clarke to Yuvraj Singh, no run

34.6

Clarke to Yuvraj Singh, no run

India 181/3   Yuvraj Singh 62* (72b 7x4)
35.3

Lee to Yuvraj Singh, 1 run

35.5

Lee to Yuvraj Singh, FOUR

35.6

Lee to Yuvraj Singh, no run

India 188/3   Yuvraj Singh 67* (75b 8x4)
36.2

Clarke to Yuvraj Singh, no run

36.3

Clarke to Yuvraj Singh, 1 run

36.5

Clarke to Yuvraj Singh, 1 run

India 192/3   Yuvraj Singh 69* (78b 8x4)
37.2

Lee to Yuvraj Singh, no run

37.3

Lee to Yuvraj Singh, 1 run

37.6

Lee to Yuvraj Singh, no run

India 196/3   Yuvraj Singh 70* (81b 8x4)
38.3

Clarke to Yuvraj Singh, no run

38.4

Clarke to Yuvraj Singh, 1 run

India 200/3   Yuvraj Singh 71* (83b 8x4)
39.2

Lee to Yuvraj Singh, 1 run

39.4

Lee to Yuvraj Singh, 2 runs

39.5

Lee to Yuvraj Singh, no run

39.6

Lee to Yuvraj Singh, 1 run

India 211/3   Yuvraj Singh 75* (87b 8x4)
40.1

Bichel to Yuvraj Singh, 2 runs

40.2

Bichel to Yuvraj Singh, no run

40.3

Bichel to Yuvraj Singh, FOUR

40.4

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

40.6

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

India 220/3   Yuvraj Singh 83* (92b 9x4)
41.1

Lee to Yuvraj Singh, 1 run

41.5

Lee to Yuvraj Singh, 2 runs

41.6

Lee to Yuvraj Singh, no run

India 224/3   Yuvraj Singh 86* (95b 9x4)
42.3

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

42.6

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

India 228/3   Yuvraj Singh 88* (97b 9x4)
43.1

Gillespie to Yuvraj Singh, 1 run

43.2

Gillespie to Yuvraj Singh, no run

43.3

Gillespie to Yuvraj Singh, FOUR

43.4

Gillespie to Yuvraj Singh, 1 run

India 236/3   Yuvraj Singh 94* (101b 10x4)
44.1

Bichel to Yuvraj Singh, FOUR

44.2

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

44.5

Bichel to Yuvraj Singh, FOUR

44.6

Bichel to Yuvraj Singh, 1 run

India 247/3   Yuvraj Singh 104* (105b 12x4)
45.1

Gillespie to Yuvraj Singh, 1 run

45.4

Gillespie to Yuvraj Singh, no run

45.5

Gillespie to Yuvraj Singh, FOUR

45.6

Gillespie to Yuvraj Singh, 2 runs

India 255/3   Yuvraj Singh 111* (109b 13x4)
46.2

Harvey to Yuvraj Singh, no run

46.3

Harvey to Yuvraj Singh, FOUR

46.4

Harvey to Yuvraj Singh, no run

46.5

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

India 261/3   Yuvraj Singh 116* (113b 14x4)
47.1

Gillespie to Yuvraj Singh, no run

47.2

Gillespie to Yuvraj Singh, 1 run

47.6

Gillespie to Yuvraj Singh, 1 run

India 266/3   Yuvraj Singh 118* (116b 14x4)
48.1

Harvey to Yuvraj Singh, 1 run

48.3

Harvey to Yuvraj Singh, SIX

48.4

Harvey to Yuvraj Singh, FOUR

48.5

Harvey to Yuvraj Singh, FOUR

48.6

Harvey to Yuvraj Singh, SIX

India 288/3   Yuvraj Singh 139* (121b 16x4 2x6)
49.3

Lee to Yuvraj Singh, OUT

Yuvraj Singh b Lee 139 (143m 122b 16x4 2x6) SR: 113.93

India 293/4   Yuvraj Singh 139 (122b 16x4 2x6)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships