VB Series, 8th Match: India v Zimbabwe at Adelaide, Jan 24, 2004
Partnerships - India innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 0 0.4 0.00 SB Bangar PA Patel - 1/0 (0.4)
2nd 3 2.0 1.50 PA Patel VVS Laxman 1/0 (0.4) 2/3 (2.4)
3rd 1 1.0 1.00 SC Ganguly VVS Laxman 2/3 (2.4) 3/4 (3.4)
4th 133 23.3 5.65 R Dravid VVS Laxman 3/4 (3.4) 4/137 (27.1)
5th 118 19.3 6.05 RS Gavaskar VVS Laxman 4/137 (27.1) 5/255 (46.4)
6th 6 0.4 9.00 HK Badani VVS Laxman 5/255 (46.4) 6/261 (47.2)
7th 10 1.3 6.66 VVS Laxman AB Agarkar 6/261 (47.2) 7/271 (48.5)
8th 9* 1.1 7.71 AB Agarkar IK Pathan 7/271 (48.5) 7/280 (50.0)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
2 4th 202 34.2 5.88 SM Ervine SV Carlisle 3/46 (11.4) 4/248 (45.6)
1 4th 133 23.3 5.65 R Dravid VVS Laxman 3/4 (3.4) 4/137 (27.1)
1 5th 118 19.3 6.05 RS Gavaskar VVS Laxman 4/137 (27.1) 5/255 (46.4)
2 3rd 21 5.1 4.06 V Sibanda SV Carlisle 2/25 (6.3) 3/46 (11.4)
2 1st 14 5.0 2.80 GW Flower V Sibanda - 1/14 (4.6)
2 6th 13 1.3 8.66 AM Blignaut HH Streak 5/261 (47.6) 6/274 (49.3)
2 5th 13 2.0 6.50 SV Carlisle AM Blignaut 4/248 (45.6) 5/261 (47.6)
2 2nd 11 1.3 7.33 TJ Friend V Sibanda 1/14 (4.6) 2/25 (6.3)
1 7th 10 1.3 6.66 VVS Laxman AB Agarkar 6/261 (47.2) 7/271 (48.5)
1 8th 9* 1.1 7.71 AB Agarkar IK Pathan 7/271 (48.5) 7/280 (50.0)
1 6th 6 0.4 9.00 HK Badani VVS Laxman 5/255 (46.4) 6/261 (47.2)
2 7th 3* 0.3 6.00 HH Streak DD Ebrahim 6/274 (49.3) 6/277 (50.0)
1 2nd 3 2.0 1.50 PA Patel VVS Laxman 1/0 (0.4) 2/3 (2.4)
1 3rd 1 1.0 1.00 SC Ganguly VVS Laxman 2/3 (2.4) 3/4 (3.4)
1 1st 0 0.4 0.00 SB Bangar PA Patel - 1/0 (0.4)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships