ICC Champions Trophy, 2002/03 / Commentary

ICC Champions Trophy - 5th match, Pool 4

Sri Lanka v Netherlands

Sri Lanka won by 206 runs

0.1

Schiferli to Jayasuriya, 1 run

0.2

Schiferli to Atapattu, no run

0.3

Schiferli to Atapattu, 2 wides

0.3

Schiferli to Jayasuriya, no run

0.4

Schiferli to Jayasuriya, no run

0.5

Schiferli to Jayasuriya, no run

0.6

Schiferli to Jayasuriya, 1 run

End of over 1 (4 runs) Sri Lanka 4/0 (RR: 4.00)
ST Jayasuriya    2* (5b)      E Schiferli    1-0-4-0
MS Atapattu    0* (1b)     

1.1

Grandia to Jayasuriya, 1 run

1.2

Grandia to Atapattu, no run

1.3

Grandia to Atapattu, no run

1.4

Grandia to Atapattu, 1 wide

1.4

Grandia to Atapattu, no run

1.5

Grandia to Atapattu, no run

1.6

Grandia to Atapattu, 1 wide

1.6

Grandia to Atapattu, no run

End of over 2 (3 runs) Sri Lanka 7/0 (RR: 3.50)
MS Atapattu    0* (6b)      VD Grandia    1-0-3-0
ST Jayasuriya    3* (6b)      E Schiferli    1-0-4-0

2.1

Schiferli to Jayasuriya, no run

2.2

Schiferli to Jayasuriya, no run

2.3

Schiferli to Jayasuriya, 1 run

2.4

Schiferli to Atapattu, no run

2.5

Schiferli to Atapattu, 2 runs

2.6

Schiferli to Atapattu, 1 run

End of over 3 (4 runs) Sri Lanka 11/0 (RR: 3.66)
MS Atapattu    3* (9b)      E Schiferli    2-0-8-0
ST Jayasuriya    4* (9b)      VD Grandia    1-0-3-0

3.1

Grandia to Atapattu, 1 wide

3.1

Grandia to Atapattu, no run

3.2

Grandia to Atapattu, 1 run

3.3

Grandia to Jayasuriya, 2 runs

3.4

Grandia to Jayasuriya, no run

3.5

Grandia to Jayasuriya, 1 run

3.6

Grandia to Atapattu, 1 wide

3.6

Grandia to Atapattu, no run

End of over 4 (6 runs) Sri Lanka 17/0 (RR: 4.25)
MS Atapattu    4* (12b)      VD Grandia    2-0-9-0
ST Jayasuriya    7* (12b)      E Schiferli    2-0-8-0

4.1

Schiferli to Jayasuriya, no run

4.2

Schiferli to Jayasuriya, 1 wide

4.2

Schiferli to Jayasuriya, no run

4.3

Schiferli to Jayasuriya, no run

4.4

Schiferli to Jayasuriya, no run

4.5

Schiferli to Jayasuriya, no run

4.6

Schiferli to Jayasuriya, 1 leg bye

End of over 5 (2 runs) Sri Lanka 19/0 (RR: 3.80)
ST Jayasuriya    7* (18b)      E Schiferli    3-0-9-0
MS Atapattu    4* (12b)      VD Grandia    2-0-9-0

5.1

Grandia to Jayasuriya, FOUR

5.2

Grandia to Jayasuriya, no run

5.3

Grandia to Jayasuriya, FOUR

5.4

Grandia to Jayasuriya, no run

5.5

Grandia to Jayasuriya, FOUR

5.6

Grandia to Jayasuriya, no run

End of over 6 (12 runs) Sri Lanka 31/0 (RR: 5.16)
ST Jayasuriya    19* (24b 3x4)      VD Grandia    3-0-21-0
MS Atapattu    4* (12b)      E Schiferli    3-0-9-0

6.1

Schiferli to Atapattu, 2 runs

6.2

Schiferli to Atapattu, no run

6.3

Schiferli to Atapattu, no run

6.4

Schiferli to Atapattu, 1 leg bye

6.5

Schiferli to Jayasuriya, 1 run

6.6

Schiferli to Atapattu, no run

End of over 7 (4 runs) Sri Lanka 35/0 (RR: 5.00)
MS Atapattu    6* (17b)      E Schiferli    4-0-12-0
ST Jayasuriya    20* (25b 3x4)      VD Grandia    3-0-21-0

7.1

Grandia to Jayasuriya, no run

7.2

Grandia to Jayasuriya, no run

7.3

Grandia to Jayasuriya, 1 run

7.4

Grandia to Atapattu, no run

7.5

Grandia to Atapattu, no run

7.6

Grandia to Atapattu, FOUR

End of over 8 (5 runs) Sri Lanka 40/0 (RR: 5.00)
MS Atapattu    10* (20b 1x4)      VD Grandia    4-0-26-0
ST Jayasuriya    21* (28b 3x4)      E Schiferli    4-0-12-0

8.1

Schiferli to Jayasuriya, 1 wide

8.1

Schiferli to Jayasuriya, FOUR

8.2

Schiferli to Jayasuriya, no run

8.3

Schiferli to Jayasuriya, 1 run

8.4

Schiferli to Atapattu, 2 runs

8.5

Schiferli to Atapattu, no run

8.6

Schiferli to Atapattu, no run

End of over 9 (8 runs) Sri Lanka 48/0 (RR: 5.33)
MS Atapattu    12* (23b 1x4)      E Schiferli    5-0-20-0
ST Jayasuriya    26* (31b 4x4)      VD Grandia    4-0-26-0

9.1

Grandia to Jayasuriya, no run

9.2

Grandia to Jayasuriya, FOUR

9.3

Grandia to Jayasuriya, (no ball) 2 runs

9.3

Grandia to Jayasuriya, FOUR

9.4

Grandia to Jayasuriya, OUT

ST Jayasuriya c Zuiderent b Grandia 36 (41m 36b 6x4 0x6) SR: 100.00

9.5

Grandia to Sangakkara, 1 no ball

9.5

Grandia to Sangakkara, no run

9.6

Grandia to Sangakkara, 1 no ball

9.6

Grandia to Sangakkara, 1 run

End of over 10 (14 runs) Sri Lanka 62/1 (RR: 6.20)
KC Sangakkara    1* (4b)      VD Grandia    5-0-40-1
MS Atapattu    12* (23b 1x4)      E Schiferli    5-0-20-0

10.1

Schiferli to Sangakkara, no run

10.2

Schiferli to Sangakkara, 1 run

10.3

Schiferli to Atapattu, 1 run

10.4

Schiferli to Sangakkara, no run

10.5

Schiferli to Sangakkara, no run

10.6

Schiferli to Sangakkara, no run

End of over 11 (2 runs) Sri Lanka 64/1 (RR: 5.81)
KC Sangakkara    2* (9b)      E Schiferli    6-0-22-0
MS Atapattu    13* (24b 1x4)      VD Grandia    5-0-40-1

11.1

Lefebvre to Atapattu, no run

11.2

Lefebvre to Atapattu, 1 wide

11.2

Lefebvre to Atapattu, 1 run

11.3

Lefebvre to Sangakkara, no run

11.4

Lefebvre to Sangakkara, FOUR

11.5

Lefebvre to Sangakkara, no run

11.6

Lefebvre to Sangakkara, no run

End of over 12 (6 runs) Sri Lanka 70/1 (RR: 5.83)
KC Sangakkara    6* (13b 1x4)      RP Lefebvre    1-0-6-0
MS Atapattu    14* (26b 1x4)      E Schiferli    6-0-22-0

12.1

Schiferli to Atapattu, no run

12.2

Schiferli to Atapattu, FOUR

12.3

Schiferli to Atapattu, 2 runs

12.4

Schiferli to Atapattu, 1 run

12.5

Schiferli to Sangakkara, no run

12.6

Schiferli to Sangakkara, no run

End of over 13 (7 runs) Sri Lanka 77/1 (RR: 5.92)
KC Sangakkara    6* (15b 1x4)      E Schiferli    7-0-29-0
MS Atapattu    21* (30b 2x4)      RP Lefebvre    1-0-6-0

13.1

Lefebvre to Atapattu, no run

13.2

Lefebvre to Atapattu, no run

13.3

Lefebvre to Atapattu, 1 run

13.4

Lefebvre to Sangakkara, FOUR

13.5

Lefebvre to Sangakkara, no run

13.6

Lefebvre to Sangakkara, 1 run

End of over 14 (6 runs) Sri Lanka 83/1 (RR: 5.92)
KC Sangakkara    11* (18b 2x4)      RP Lefebvre    2-0-12-0
MS Atapattu    22* (33b 2x4)      E Schiferli    7-0-29-0

14.1

de Leede to Sangakkara, no run

14.2

de Leede to Sangakkara, 1 wide

14.2

de Leede to Sangakkara, 1 run

14.3

de Leede to Atapattu, no run

14.4

de Leede to Atapattu, 1 run

14.5

de Leede to Sangakkara, no run

14.6

de Leede to Sangakkara, 1 run

End of over 15 (4 runs) Sri Lanka 87/1 (RR: 5.80)
KC Sangakkara    13* (22b 2x4)      TBM de Leede    1-0-4-0
MS Atapattu    23* (35b 2x4)      RP Lefebvre    2-0-12-0

15.1

Lefebvre to Sangakkara, 1 run

15.2

Lefebvre to Atapattu, no run

15.3

Lefebvre to Atapattu, 1 run

15.4

Lefebvre to Sangakkara, no run

15.5

Lefebvre to Sangakkara, 1 run

15.6

Lefebvre to Atapattu, 2 runs

End of over 16 (5 runs) Sri Lanka 92/1 (RR: 5.75)
MS Atapattu    26* (38b 2x4)      RP Lefebvre    3-0-17-0
KC Sangakkara    15* (25b 2x4)      TBM de Leede    1-0-4-0

16.1

de Leede to Sangakkara, no run

16.2

de Leede to Sangakkara, no run

16.3

de Leede to Sangakkara, no run

16.4

de Leede to Sangakkara, 1 run

16.5

de Leede to Atapattu, no run

16.6

de Leede to Atapattu, 1 run

End of over 17 (2 runs) Sri Lanka 94/1 (RR: 5.52)
MS Atapattu    27* (40b 2x4)      TBM de Leede    2-0-6-0
KC Sangakkara    16* (29b 2x4)      RP Lefebvre    3-0-17-0

17.1

Lefebvre to Atapattu, no run

17.2

Lefebvre to Atapattu, no run

17.3

Lefebvre to Atapattu, 1 run

17.4

Lefebvre to Sangakkara, no run

17.5

Lefebvre to Sangakkara, no run

17.6

Lefebvre to Sangakkara, no run

End of over 18 (1 run) Sri Lanka 95/1 (RR: 5.27)
KC Sangakkara    16* (32b 2x4)      RP Lefebvre    4-0-18-0
MS Atapattu    28* (43b 2x4)      TBM de Leede    2-0-6-0

18.1

de Leede to Atapattu, 1 leg bye

18.2

de Leede to Sangakkara, no run

18.3

de Leede to Sangakkara, 1 run

18.4

de Leede to Atapattu, no run

18.5

de Leede to Atapattu, 1 run

18.6

de Leede to Sangakkara, no run

End of over 19 (3 runs) Sri Lanka 98/1 (RR: 5.15)
KC Sangakkara    17* (35b 2x4)      TBM de Leede    3-0-8-0
MS Atapattu    29* (46b 2x4)      RP Lefebvre    4-0-18-0

19.1

Lefebvre to Atapattu, no run

19.2

Lefebvre to Atapattu, no run

19.3

Lefebvre to Atapattu, 5 wides

19.3

Lefebvre to Atapattu, no run

19.4

Lefebvre to Atapattu, FOUR

19.5

Lefebvre to Atapattu, no run

19.6

Lefebvre to Atapattu, 1 run

End of over 20 (10 runs) Sri Lanka 108/1 (RR: 5.40)
MS Atapattu    34* (52b 3x4)      RP Lefebvre    5-0-28-0
KC Sangakkara    17* (35b 2x4)      TBM de Leede    3-0-8-0

20.1

de Leede to Atapattu, FOUR

20.2

de Leede to Atapattu, no run

20.3

de Leede to Atapattu, 1 run

20.4

de Leede to Sangakkara, no run

20.5

de Leede to Sangakkara, no run

20.6

de Leede to Sangakkara, no run

End of over 21 (5 runs) Sri Lanka 113/1 (RR: 5.38)
KC Sangakkara    17* (38b 2x4)      TBM de Leede    4-0-13-0
MS Atapattu    39* (55b 4x4)      RP Lefebvre    5-0-28-0

21.1

Esmeijer to Atapattu, no run

21.2

Esmeijer to Atapattu, no run

21.3

Esmeijer to Atapattu, no run

21.4

Esmeijer to Atapattu, FOUR

21.5

Esmeijer to Atapattu, 1 run

21.6

Esmeijer to Sangakkara, no run

End of over 22 (5 runs) Sri Lanka 118/1 (RR: 5.36)
KC Sangakkara    17* (39b 2x4)      JJ Esmeijer    1-0-5-0
MS Atapattu    44* (60b 5x4)      TBM de Leede    4-0-13-0

22.1

de Leede to Atapattu, no run

22.2

de Leede to Atapattu, 1 run

22.3

de Leede to Sangakkara, 1 run

22.4

de Leede to Atapattu, no run

22.5

de Leede to Atapattu, 1 run

22.6

de Leede to Sangakkara, no run

End of over 23 (3 runs) Sri Lanka 121/1 (RR: 5.26)
KC Sangakkara    18* (41b 2x4)      TBM de Leede    5-0-16-0
MS Atapattu    46* (64b 5x4)      JJ Esmeijer    1-0-5-0

23.1

Esmeijer to Atapattu, 3 runs

23.2

Esmeijer to Sangakkara, 1 run

23.3

Esmeijer to Atapattu, no run

23.4

Esmeijer to Atapattu, 1 run

23.5

Esmeijer to Sangakkara, 1 run

23.6

Esmeijer to Atapattu, no run

End of over 24 (6 runs) Sri Lanka 127/1 (RR: 5.29)
MS Atapattu    50* (68b 5x4)      JJ Esmeijer    2-0-11-0
KC Sangakkara    20* (43b 2x4)      TBM de Leede    5-0-16-0

24.1

de Leede to Sangakkara, 1 run

24.2

de Leede to Atapattu, no run

24.3

de Leede to Atapattu, 1 run

24.4

de Leede to Sangakkara, 4 byes

24.5

de Leede to Sangakkara, 1 run

24.6

de Leede to Atapattu, no run

End of over 25 (7 runs) Sri Lanka 134/1 (RR: 5.36)
MS Atapattu    51* (71b 5x4)      TBM de Leede    6-0-19-0
KC Sangakkara    22* (46b 2x4)      JJ Esmeijer    2-0-11-0

25.1

Esmeijer to Sangakkara, 1 run

25.2

Esmeijer to Atapattu, FOUR

25.3

Esmeijer to Atapattu, 1 leg bye

25.4

Esmeijer to Sangakkara, no run

25.5

Esmeijer to Sangakkara, 1 run

25.6

Esmeijer to Atapattu, 1 run

End of over 26 (8 runs) Sri Lanka 142/1 (RR: 5.46)
MS Atapattu    56* (74b 6x4)      JJ Esmeijer    3-0-18-0
KC Sangakkara    24* (49b 2x4)      TBM de Leede    6-0-19-0

26.1

Adeel Raja to Atapattu, no run

26.2

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

26.3

Adeel Raja to Sangakkara, no run

26.4

Adeel Raja to Sangakkara, no run

26.5

Adeel Raja to Sangakkara, no run

26.6

Adeel Raja to Sangakkara, 1 run

End of over 27 (2 runs) Sri Lanka 144/1 (RR: 5.33)
KC Sangakkara    25* (53b 2x4)      Adeel Raja    1-0-2-0
MS Atapattu    57* (76b 6x4)      JJ Esmeijer    3-0-18-0

27.1

Esmeijer to Sangakkara, no run

27.2

Esmeijer to Sangakkara, no run

27.3

Esmeijer to Sangakkara, 1 run

27.4

Esmeijer to Atapattu, 1 run

27.5

Esmeijer to Sangakkara, FOUR

27.6

Esmeijer to Sangakkara, no run

End of over 28 (6 runs) Sri Lanka 150/1 (RR: 5.35)
KC Sangakkara    30* (58b 3x4)      JJ Esmeijer    4-0-24-0
MS Atapattu    58* (77b 6x4)      Adeel Raja    1-0-2-0

28.1

Adeel Raja to Atapattu, 2 wides

28.1

Adeel Raja to Sangakkara, FOUR

28.2

Adeel Raja to Sangakkara, no run

28.3

Adeel Raja to Sangakkara, no run

28.4

Adeel Raja to Sangakkara, no run

28.5

Adeel Raja to Sangakkara, no run

28.6

Adeel Raja to Sangakkara, 2 runs

End of over 29 (8 runs) Sri Lanka 158/1 (RR: 5.44)
KC Sangakkara    36* (64b 4x4)      Adeel Raja    2-0-10-0
MS Atapattu    58* (77b 6x4)      JJ Esmeijer    4-0-24-0

29.1

Esmeijer to Atapattu, FOUR

29.2

Esmeijer to Atapattu, 2 runs

29.3

Esmeijer to Atapattu, 1 wide

29.3

Esmeijer to Atapattu, no run

29.4

Esmeijer to Atapattu, 1 run

29.5

Esmeijer to Sangakkara, no run

29.6

Esmeijer to Sangakkara, FOUR

End of over 30 (12 runs) Sri Lanka 170/1 (RR: 5.66)
KC Sangakkara    40* (66b 5x4)      JJ Esmeijer    5-0-36-0
MS Atapattu    65* (81b 7x4)      Adeel Raja    2-0-10-0

30.1

Adeel Raja to Atapattu, no run

30.2

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

30.3

Adeel Raja to Sangakkara, 1 run

30.4

Adeel Raja to Atapattu, 3 runs

30.5

Adeel Raja to Sangakkara, OUT

KC Sangakkara b Adeel Raja 41 (86m 68b 5x4 0x6) SR: 60.29

30.6

Adeel Raja to de Silva, 1 run

End of over 31 (6 runs) Sri Lanka 176/2 (RR: 5.67)
PA de Silva    1* (1b)      Adeel Raja    3-0-16-1
MS Atapattu    69* (84b 7x4)      JJ Esmeijer    5-0-36-0

31.1

van Troost to de Silva, no run

31.2

van Troost to de Silva, 1 run

31.3

van Troost to Atapattu, 2 runs

31.4

van Troost to Atapattu, 2 runs

31.5

van Troost to Atapattu, 1 run

31.6

van Troost to de Silva, 1 no ball

31.6

van Troost to de Silva, 1 run

End of over 32 (8 runs) Sri Lanka 184/2 (RR: 5.75)
PA de Silva    3* (5b)      LP van Troost    1-0-8-0
MS Atapattu    74* (87b 7x4)      Adeel Raja    3-0-16-1

32.1

Adeel Raja to de Silva, 1 run

32.2

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

32.3

Adeel Raja to de Silva, 1 run

32.4

Adeel Raja to Atapattu, no run

32.5

Adeel Raja to Atapattu, 2 runs

32.6

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

End of over 33 (6 runs) Sri Lanka 190/2 (RR: 5.75)
MS Atapattu    78* (91b 7x4)      Adeel Raja    4-0-22-1
PA de Silva    5* (7b)      LP van Troost    1-0-8-0

33.1

van Troost to Atapattu, 1 run

33.2

van Troost to de Silva, no run

33.3

van Troost to de Silva, no run

33.4

van Troost to de Silva, no run

33.5

van Troost to de Silva, 1 run

33.6

van Troost to Atapattu, no run

End of over 34 (2 runs) Sri Lanka 192/2 (RR: 5.64)
MS Atapattu    79* (93b 7x4)      LP van Troost    2-0-10-0
PA de Silva    6* (11b)      Adeel Raja    4-0-22-1

34.1

Adeel Raja to de Silva, no run

34.2

Adeel Raja to de Silva, no run

34.3

Adeel Raja to de Silva, 1 run

34.4

Adeel Raja to Atapattu, no run

34.5

Adeel Raja to Atapattu, no run

34.6

Adeel Raja to Atapattu, 1 no ball

34.6

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

End of over 35 (3 runs) Sri Lanka 195/2 (RR: 5.57)
MS Atapattu    80* (97b 7x4)      Adeel Raja    5-0-25-1
PA de Silva    7* (14b)      LP van Troost    2-0-10-0

35.1

van Troost to Atapattu, 1 run

35.2

van Troost to de Silva, no run

35.3

van Troost to de Silva, no run

35.4

van Troost to de Silva, 1 run

35.5

van Troost to Atapattu, no run

35.6

van Troost to Atapattu, no run

End of over 36 (2 runs) Sri Lanka 197/2 (RR: 5.47)
MS Atapattu    81* (100b 7x4)      LP van Troost    3-0-12-0
PA de Silva    8* (17b)      Adeel Raja    5-0-25-1

36.1

Adeel Raja to de Silva, 1 run

36.2

Adeel Raja to Atapattu, no run

36.3

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

36.4

Adeel Raja to de Silva, no run

36.5

Adeel Raja to de Silva, 1 run

36.6

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

End of over 37 (4 runs) Sri Lanka 201/2 (RR: 5.43)
MS Atapattu    83* (103b 7x4)      Adeel Raja    6-0-29-1
PA de Silva    10* (20b)      LP van Troost    3-0-12-0

37.1

van Troost to Atapattu, 2 runs

37.2

van Troost to Atapattu, 1 run

37.3

van Troost to de Silva, 1 run

37.4

van Troost to Atapattu, 1 run

37.5

van Troost to de Silva, 1 run

37.6

van Troost to Atapattu, no run

End of over 38 (6 runs) Sri Lanka 207/2 (RR: 5.44)
MS Atapattu    87* (107b 7x4)      LP van Troost    4-0-18-0
PA de Silva    12* (22b)      Adeel Raja    6-0-29-1

38.1

Adeel Raja to de Silva, no run

38.2

Adeel Raja to de Silva, 1 run

38.3

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

38.4

Adeel Raja to de Silva, 1 run

38.5

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

38.6

Adeel Raja to de Silva, 1 run

End of over 39 (5 runs) Sri Lanka 212/2 (RR: 5.43)
PA de Silva    15* (26b)      Adeel Raja    7-0-34-1
MS Atapattu    89* (109b 7x4)      LP van Troost    4-0-18-0

39.1

van Troost to de Silva, 1 run

39.2

van Troost to Atapattu, 1 run

39.3

van Troost to de Silva, FOUR

39.4

van Troost to de Silva, 1 run

39.5

van Troost to Atapattu, 1 run

39.6

van Troost to de Silva, no run

End of over 40 (8 runs) Sri Lanka 220/2 (RR: 5.50)
PA de Silva    21* (30b 1x4)      LP van Troost    5-0-26-0
MS Atapattu    91* (111b 7x4)      Adeel Raja    7-0-34-1

40.1

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

40.2

Adeel Raja to de Silva, 2 runs

40.3

Adeel Raja to de Silva, OUT

PA de Silva c de Leede b Adeel Raja 23 (39m 32b 1x4 0x6) SR: 71.87

40.4

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

40.5

Adeel Raja to Jayawardene, 1 run

40.6

Adeel Raja to Atapattu, 1 run

End of over 41 (6 runs) Sri Lanka 226/3 (RR: 5.51)
MS Atapattu    94* (114b 7x4)      Adeel Raja    8-0-40-2
DPMD Jayawardene    1* (1b)      LP van Troost    5-0-26-0

41.1

Lefebvre to Atapattu, FOUR

41.2

Lefebvre to Atapattu, 2 runs

41.3

Lefebvre to Atapattu, 1 run

41.4

Lefebvre to Jayawardene, no run

41.5

Lefebvre to Jayawardene, 1 run

41.6

Lefebvre to Atapattu, OUT

MS Atapattu c van Oosterom b Lefebvre 101 (173m 118b 8x4 0x6) SR: 85.59

End of over 42 (8 runs) Sri Lanka 234/4 (RR: 5.57)
     RP Lefebvre    6-0-36-1
DPMD Jayawardene    2* (3b)      Adeel Raja    8-0-40-2

42.1

Adeel Raja to Jayawardene, no run

42.2

Adeel Raja to Jayawardene, no run

42.3

Adeel Raja to Jayawardene, 1 run

42.4

Adeel Raja to Arnold, 1 run

42.5

Adeel Raja to Jayawardene, 2 runs

42.6

Adeel Raja to Jayawardene, 1 run

End of over 43 (5 runs) Sri Lanka 239/4 (RR: 5.55)
DPMD Jayawardene    6* (8b)      Adeel Raja    9-0-45-2
RP Arnold    1* (1b)      RP Lefebvre    6-0-36-1

43.1

Lefebvre to Jayawardene, no run

43.2

Lefebvre to Jayawardene, 2 runs

43.3

Lefebvre to Jayawardene, no run

43.4

Lefebvre to Jayawardene, no run

43.5

Lefebvre to Jayawardene, 2 runs

43.6

Lefebvre to Jayawardene, FOUR

End of over 44 (8 runs) Sri Lanka 247/4 (RR: 5.61)
DPMD Jayawardene    14* (14b 1x4)      RP Lefebvre    7-0-44-1
RP Arnold    1* (1b)      Adeel Raja    9-0-45-2

44.1

Adeel Raja to Arnold, OUT

DPMD Jayawardene run out 14 (19m 14b 1x4 0x6) SR: 100.00

44.2

Adeel Raja to Arnold, 1 run

44.3

Adeel Raja to Vaas, 1 run

44.4

Adeel Raja to Arnold, 1 run

44.5

Adeel Raja to Vaas, 1 run

44.6

Adeel Raja to Arnold, 1 run

End of over 45 (5 runs) Sri Lanka 252/5 (RR: 5.60)
RP Arnold    4* (5b)      Adeel Raja    10-0-50-2
WPUJC Vaas    2* (2b)      RP Lefebvre    7-0-44-1

45.1

Lefebvre to Arnold, no run

45.2

Lefebvre to Arnold, 1 run

45.3

Lefebvre to Vaas, no run

45.4

Lefebvre to Vaas, 4 leg byes

45.5

Lefebvre to Vaas, 1 run

45.6

Lefebvre to Arnold, 1 bye

End of over 46 (7 runs) Sri Lanka 259/5 (RR: 5.63)
RP Arnold    5* (8b)      RP Lefebvre    8-0-46-1
WPUJC Vaas    3* (5b)      Adeel Raja    10-0-50-2

46.1

de Leede to Arnold, FOUR

46.2

de Leede to Arnold, 1 run

46.3

de Leede to Vaas, 3 runs

46.4

de Leede to Arnold, 1 run

46.5

de Leede to Vaas, 1 run

46.6

de Leede to Arnold, 1 bye

End of over 47 (11 runs) Sri Lanka 270/5 (RR: 5.74)
RP Arnold    11* (12b 1x4)      TBM de Leede    7-0-29-0
WPUJC Vaas    7* (7b)      RP Lefebvre    8-0-46-1

47.1

Lefebvre to Arnold, 2 runs

47.2

Lefebvre to Arnold, 1 run

47.3

Lefebvre to Vaas, no run

47.4

Lefebvre to Vaas, 1 leg bye

47.5

Lefebvre to Arnold, 1 run

47.6

Lefebvre to Vaas, 2 runs

End of over 48 (7 runs) Sri Lanka 277/5 (RR: 5.77)
WPUJC Vaas    9* (10b)      RP Lefebvre    9-0-52-1
RP Arnold    15* (15b 1x4)      TBM de Leede    7-0-29-0

48.1

de Leede to Arnold, 1 run

48.2

de Leede to Vaas, 2 runs

48.3

de Leede to Vaas, no run

48.4

de Leede to Vaas, 2 runs

48.5

de Leede to Vaas, 1 run

48.6

de Leede to Arnold, 2 runs

End of over 49 (8 runs) Sri Lanka 285/5 (RR: 5.81)
RP Arnold    18* (17b 1x4)      TBM de Leede    8-0-37-0
WPUJC Vaas    14* (14b)      RP Lefebvre    9-0-52-1

49.1

Lefebvre to Vaas, 2 runs

49.2

Lefebvre to Vaas, OUT

WPUJC Vaas c & b Lefebvre 16 (19m 16b 0x4 0x6) SR: 100.00

49.3

Lefebvre to Muralitharan, 1 run

49.4

Lefebvre to Arnold, 2 runs

49.5

Lefebvre to Arnold, 2 runs

49.6

Lefebvre to Arnold, no run

End of over 50 (7 runs) Sri Lanka 292/6
RP Arnold    22* (20b 1x4)      RP Lefebvre    10-0-59-2
M Muralitharan    1* (1b)      TBM de Leede    8-0-37-0
Tournament Results
Sri Lanka v India at Colombo (RPS) - Sep 30, 2002
No result
Sri Lanka v India at Colombo (RPS) - Sep 29, 2002
No result
Sri Lanka v Australia at Colombo (RPS) - Sep 27, 2002
Sri Lanka won by 7 wickets (with 60 balls remaining)
India v South Africa at Colombo (RPS) - Sep 25, 2002
India won by 10 runs
Bangladesh v New Zealand at Colombo (SSC) - Sep 23, 2002
New Zealand won by 167 runs
More results »

Photos

Sep 17, 2002

ICC Champions Trophy, Sri Lanka v Netherlands, 16th September 2002, Colombo

Muralitharan makes an unsuccessful appeal in the match against the Netherlands

© Reuters

Sep 17, 2002

ICC Champions Trophy, Sri Lanka v Netherlands, 16th September 2002, Colombo

Edgar Schiferli makes a mess of a straight-forward chance

© Reuters

All photos for this match