Points Table

Tamil Nadu 5 5 0 0 0 23
Punjab 5 4 0 0 1 21
Karnataka 5 4 1 0 0 18
Orissa 4 4 0 0 0 17
Uttar Pradesh 4 4 0 0 0 17
Baroda 4 3 1 0 0 15
Delhi 5 3 1 0 1 15
Himachal Pradesh 5 3 1 0 1 15
Gujarat 4 3 1 0 0 13
Mumbai 4 3 1 0 0 13
Bengal 4 2 1 0 1 12
Kerala 5 3 2 0 0 11
Jharkhand 4 2 1 0 1 10
Services 5 2 2 0 1 10
Railways 4 2 2 0 0 9
Madhya Pradesh 4 2 2 0 0 8
Hyderabad (India) 5 1 4 0 0 5
Vidarbha 4 1 3 0 0 4
Andhra 5 1 4 0 0 2
Rajasthan 4 1 3 0 0 2
Assam 4 0 3 0 1 1
Goa 5 1 4 0 0 1
Maharashtra 4 1 3 0 0 1
Haryana 5 0 4 0 1 0
Tripura 4 0 3 0 1 0
Jammu & Kashmir 5 0 4 0 1 -1
Saurashtra 4 0 4 0 0 -2
TN 5 5 0 0 0 23 0.0
PNJB 5 4 0 0 1 21 0.0
KNTKA 5 4 1 0 0 18 0.0
ODSH 4 4 0 0 0 17 0.0
UP 4 4 0 0 0 17 0.0
BRODA 4 3 1 0 0 15 0.0
DELHI 5 3 1 0 1 15 0.0
HP 5 3 1 0 1 15 0.0
GUJ 4 3 1 0 0 13 0.0
MUM 4 3 1 0 0 13 0.0
BENG 4 2 1 0 1 12 0.0
KER 5 3 2 0 0 11 0.0
JHARK 4 2 1 0 1 10 0.0
SVCS 5 2 2 0 1 10 0.0
RLYS 4 2 2 0 0 9 0.0
MP 4 2 2 0 0 8 0.0
HYDBD 5 1 4 0 0 5 0.0
VIDAR 4 1 3 0 0 4 0.0
AP 5 1 4 0 0 2 0.0
RAJ 4 1 3 0 0 2 0.0
ASSAM 4 0 3 0 1 1 0.0
GOA 5 1 4 0 0 1 0.0
MAHA 4 1 3 0 0 1 0.0
HRYNA 5 0 4 0 1 0 0.0
TRPRA 4 0 3 0 1 0 0.0
J + K 5 0 4 0 1 -1 0.0
SAU 4 0 4 0 0 -2 0.0

Points by match:

9 Jan 2005 Kerala 4 Andhra 0 Table | Match

U. Pradesh 4 M. Pradesh 0 Match

Punjab 4 Haryana 0 Match

Vidarbha 5 Rajasthan -1 Match

Karnataka 4 Hyderabad 0 Match

Delhi 5 J + K -1 Match

H. Pradesh 5 Services -1 Match

Tamil Nadu 5 Goa -1 Match
10 Jan 2005 Goa 4 Andhra 0 Table | Match

Gujarat 5 Maharashtra -1 Match

Baroda 5 Mumbai -1 Match

Railways 5 Vidarbha -1 Match

U. Pradesh 5 Rajasthan -1 Match

Kerala 4 Hyderabad 0 Match

Tamil Nadu 5 Karnataka -1 Match
11 Jan 2005 M. Pradesh 4 Rajasthan 0 Table | Match

Bengal 2 Jharkhand 2 Match

Assam 2 Tripura 2 Match

Punjab 5 Delhi -1 Match

Mumbai 5 Gujarat -1 Match

H. Pradesh 5 Haryana -1 Match

Services 5 J + K -1 Match

U. Pradesh 4 Railways 0 Match

Maharashtra 4 Saurashtra 0 Match
12 Jan 2005 Kerala 4 Goa 0 Table | Match

Tamil Nadu 4 Hyderabad 0 Match

Karnataka 5 Andhra -1 Match
13 Jan 2005 Bengal 5 Tripura -1 Table | Match

Punjab 5 J + K -1 Match

Karnataka 5 Kerala -1 Match

Rajasthan 4 Railways 0 Match

Services 5 Haryana -1 Match

Delhi 5 H. Pradesh -1 Match

Gujarat 4 Baroda 0 Match

Hyderabad 5 Goa -1 Match

Tamil Nadu 5 Andhra -1 Match

Orissa 4 Jharkhand 0 Match

Mumbai 4 Saurashtra 0 Match

M. Pradesh 4 Vidarbha 0 Match
14 Jan 2005 U. Pradesh 4 Vidarbha 0 Table | Match

Railways 4 M. Pradesh 0 Match
15 Jan 2005 Delhi 4 Haryana 0 Table | Match

Karnataka 5 Goa -1 Match

Bengal 5 Assam -1 Match

Tamil Nadu 4 Kerala 0 Match

Andhra 4 Hyderabad 0 Match

H. Pradesh 4 J + K 0 Match

Orissa 5 Tripura -1 Match

Punjab 5 Services -1 Match
16 Jan 2005 Baroda 5 Saurashtra -1 Table | Match

Mumbai 5 Maharashtra -1 Match
17 Jan 2005 H. Pradesh 2 Punjab 2 Table | Match

Baroda 5 Maharashtra -1 Match

Gujarat 5 Saurashtra -1 Match

Delhi 2 Services 2 Match

Haryana 2 J + K 2 Match

Jharkhand 4 Tripura 0 Match

Orissa 4 Assam 0 Match
18 Jan 2005 Orissa 4 Bengal 0 Table | Match

Jharkhand 4 Assam 0 Match