Points Table

Australia 6 4 1 0 1 9 +0.930 1172/219.2 1077/244.0
Pakistan 6 4 1 0 1 9 +0.698 1215/239.5 1073/245.4
England 6 0 6 0 0 0 -1.329 1091/294.0 1328/263.3
AUS 6 4 1 0 1 9 +0.930
PAK 6 4 1 0 1 9 +0.698
ENG 6 0 6 0 0 0 -1.329

Points by match:

7 Jun 2001 Pakistan 2 England 0 Table | Match
9 Jun 2001 Australia 2 Pakistan 0 Table | Match
10 Jun 2001 Australia 2 England 0 Table | Match
12 Jun 2001 Pakistan 2 England 0 Table | Match
14 Jun 2001 Australia 2 England 0 Table | Match
16 Jun 2001 Australia 1 Pakistan 1 Table | Match
17 Jun 2001 Pakistan 2 England 0 Table | Match
19 Jun 2001 Pakistan 2 Australia 0 Table | Match
21 Jun 2001 Australia 2 England 0 Table | Match