Points Table

Australia 8 7 1 0 0 38 +0.733 1992/375.5 1827/400.0
England 8 3 5 0 0 20 -0.023 1978/400.0 1950/392.3
Sri Lanka 8 2 6 0 0 14 -0.709 1887/400.0 2080/383.2
AUS 8 7 1 0 0 38 +0.733
ENG 8 3 5 0 0 20 -0.023
SL 8 2 6 0 0 14 -0.709

Points by match:

13 Dec 2002 Australia 5 England 1 Table | Match
15 Dec 2002 Australia 6 England 0 Table | Match
17 Dec 2002 England 5 Sri Lanka 1 Table | Match
20 Dec 2002 England 6 Sri Lanka 0 Table | Match
22 Dec 2002 Australia 6 Sri Lanka 0 Table | Match
9 Jan 2003 Sri Lanka 6 Australia 0 Table | Match
11 Jan 2003 Australia 5 England 1 Table | Match
13 Jan 2003 Sri Lanka 5 England 1 Table | Match
15 Jan 2003 Australia 5 Sri Lanka 1 Table | Match
17 Jan 2003 England 5 Sri Lanka 1 Table | Match
19 Jan 2003 Australia 5 England 1 Table | Match
21 Jan 2003 Australia 6 Sri Lanka 0 Table | Match